Skip to content

Over VIVEL

Over VIVEL!

VIVEL is het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn dat sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid als partnerorganisatie voor de eerste lijn. Op Vlaams niveau is VIVEL het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar.

VIVEL verenigt de gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, de zorgraden, de vertegenwoordigers van Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood, mantelzorgers, de lokale besturen, de kennis- en expertisecentra en de ziekenhuizen.

Samen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren. VIVEL werkt proactief en speelt adequaat in op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. VIVEL versterkt de zorgraden en de zorgaanbieders zodat zij efficiënt en doelgericht de noden van kwetsbare mensen en hun omgeving kunnen lenigen.

Voorts verleent VIVEL de Vlaamse en Brusselse overheid strategisch advies voor een optimaal eerstelijnsbeleid.

Missie & Visie

VIVEL streeft ernaar dat allen, als individu of als populatie, op een kwaliteitsvolle manier kunnen leven in een voor hen vertrouwde omgeving, en daar de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, waar ze recht op hebben, en die ze zelf mee vormgeven. Hiervoor is goede samenwerking nodig binnen een sterke eerste lijn. Dát mogelijk maken is de bestaansreden van VIVEL.

Thuis. 

De vertrouwde omgeving waar je woont, leeft, soms werkt, eet, geniet en slaapt. Waar je omringd bent en gezien wordt. En waar je soms ook ziek of hulpbehoevend bent of wordt.

Als je dan zorg of ondersteuning nodig hebt, moet je die het liefst in of zo dicht mogelijk rond je vertrouwde omgeving kunnen krijgen. Dat is goed voor wie zorg en ondersteuning nodig heeft én ook goed voor wie die levert: de mensen om je heen, of huisartsen, apothekers, psychologen, gezinszorg, maatschappelijk werkers, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en talloze anderen die het beste van zichzelf geven in wat dan de eerste lijn genoemd wordt. Ook als dat betekent dat je soms verder moet doorverwezen worden als het nodig is. Of dat het voor sommigen eerst nodig is een vertrouwde thuis te vinden en te maken.

Over het algemeen is het voor de maatschappij goed als elk en iedereen zoveel en zo veilig en dicht mogelijk thuis wordt geholpen met oog voor ieders draagkracht. Want daardoor gaat ons aller gezondheid en welzijn erop vooruit, en wordt ons hele systeem efficiënter en beter betaalbaar.

Thuis is waar het allemaal begint. Daarom zegt VIVEL: DE TOEKOMST IS THUIS.

Samen.  

De beste zorg en ondersteuning krijg je als mensen samenwerken. Het begint bij jou, de patiënt of cliënt, die best weet wat je wil of kan, zelf of met je vertrouwde mensen om je heen, dan wel of je bijkomende hulp nodig hebt of niet. En zo ja, welke en van wie?

Wat daarbij altijd belangrijk is, is samenwerken. Dat iedereen, van de patiënt/cliënt, tot de mantelzorgers en alle professionals en organisaties eromheen, met elkaar praten, weten wat de noden en verlangens zijn, en elkaar slimmer en sterker maken.

Maar samenwerken is niet makkelijk, zeker als structuren en hulpmiddelen niet op elkaar zijn afgestemd. Daarom stimuleert en faciliteert VIVEL alle eerstelijnsactoren om samen te werken, ondersteunt het de zorgraden waarin mensen op het terrein daadwerkelijk samenwerken, én is het een partner voor de overheid om het systeem zo te ontwerpen dat samenwerken altijd en overal loont.

Samen is hoe het morgen allemaal werkt. Daarom zegt VIVEL: DE TOEKOMST IS SAMEN

Vorming & intervisie

Opleidingen VIVEL Academie

Ontdek het leerplatform van en voor de eerste lijn. Hier vind je opleidingen op jouw maat,  handige toolboxen waarin we tools, methodieken en relevante informatie aanbieden.

Ontdek het opleidingsaanbod op www.vivelacademie.be

JAARVERSLAGEN

Lees hier onze publieke jaarverslagen.

document-icon

2021: Als de puzzel past

Lees het jaarverslag 2021

document-icon

2022: Fiets mee door ons jaarverslag.

Lees het jaarverslag 2022

document-icon

2020: VIVEL in't kort

Lees het jaarverslag 2020

Standpunten Bestuursorgaan

Lees hier onze standpunten.

document-icon

12-puntenplan

Op basis van hun ervaringen tijdens de voorbije maanden formuleerde het bestuursorgaan van VIVEL een 12-puntenplan voor een sterke eerste lijn, die haar competenties maximaal kan inzetten voor de bevolking tijdens de COVID-19 epidemie en erna.

document-icon

Oekraïne-dossier

Oekraïne-dossier: lees het standpunt zorg en welzijn van het bestuursorgaan VIVEL

Beleidsplan

Lees hier onze beleidsplannen.

document-icon

Beleidsplan VIVEL 2024-2029

De toekomst is thuis. De toekomst is samen.

Contact

Vragen? Contacteer ons!

Nieuws

VACATURES

Ben je gepassioneerd door PR en communicatie? Wil je ervaring opdoen in een dynamische en innovatieve organisatie in de gezondheidszorg? Dan is deze stageplaats bij VIVEL iets voor jou!