Skip to content

Doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte-en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de doelstellingen van een persoon én het versterken van de mogelijkheden om de levenskwaliteit te maximaliseren.

Waarom een opleiding?

Doelgerichte zorg doe je natuurlijk niet alleen! Om samen doelgericht aan de slag te gaan, is het belangrijk om:

 • Doelen samen met de persoon en diens omgeving in kaart te brengen
 • Interprofessioneel samen te werken om te streven naar meer kwaliteit en continuïteit van zorg
 • Maatschappelijke drempels te herkennen die een impact kunnen hebben op het zorg- en ondersteuningsproces.

Daarom bieden we training en opleiding aan die hierin ondersteunt.

Welke opleidingen zijn er?

Hieronder vind je een overzicht van de 3 modules die we aanbieden. Instappen vanaf module 2 of 3 is mogelijk, indien er voldoende basiskennis is van het kader van doelgerichte zorg.

Module 1: Doelgerichte zorg bij de relatie tussen professional en persoon

Wil je meer weten over het proces van doelgerichte zorg en jouw positie als zorg- of hulpverlener?

Leerdoelen:​

 • Een gesprek voeren waarin levensdoelen van een persoon worden besproken en verfijnd (incl. tools)​
 • Personen coachen om engagement op te nemen in hun zorgproces​
 • Erkennen van je rol en professioneel referentiekader in het bieden van doelgerichte zorg voor een individu​
 • Het onderscheid kunnen benoemen tussen doelen en middelen​

Module 2: Doelgerichte zorg inbrengen in mijn organisatie en het interprofessionele team

Wil je meer vaardigheden leren om in je organisatie of een interprofessioneel team te communiceren en samen te werken?

Leerdoelen:​

 • Partners kunnen identificeren, contacteren en informeren over hulpvragen gelinkt aan levensdoelen van de persoon en diens omgeving​
 • Herkennen van de eigen professionele identiteit in een samenwerking​
 • Begrip verwerven over de complexiteit van situaties in organisaties​

Module 3: Doelgerichte zorg vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wil je kritisch reflecteren op doelgerichte zorg op basis van de drempels en systemen in zorg en welzijn?

Leerdoelen:​

 • Herkennen van valkuilen in het zorgsysteem die een impact kunnen hebben op kwaliteitsvolle zorg- of hulpverlening voor personen​
 • Kennis opbouwen over het verbeteren van zorgcontinuïteit op individueel- en populatieniveau​
 • Grenzen leren stellen in doelgerichte zorg en het belang van professioneel welzijn

Vragen? Mail ons!

Hoe een opleiding organiseren?

Wil jij de kracht van doelgerichte zorg ontdekken en toepassen? Maak dan je keuze hieronder.

 1. Ik wil de opleiding organiseren (zorgraad/organisatie) – Onze Interprofessionele training leert jouw deelnemers / medewerkers vaardigheden aan voor doelgerichte zorg.
 2. Ik wil de opleiding volgen (individu) – Wil jij je vaardigheden in doelgerichte zorg versterken?

Ik wil de opleiding organiseren (zorgraad/organisatie)

Ik wil de opleiding organiseren (zorgraad/organisatie)

Onze Interprofessionele training leert jouw deelnemers / medewerkers vaardigheden aan voor doelgerichte zorg.

Ik wil de opleiding organiseren (zorgraad/organisatie)
Ik wil een opleiding volgen als individu

Ik wil een opleiding volgen als individu

Wil jij je vaardigheden in doelgerichte zorg versterken?

Ik wil een opleiding volgen als individu

Gerelateerde artikelen