Skip to content

Quintuple aim

Het kompas van VIVEL

Startend vanuit de Quadruple Aim, zet VIVEL in op een 5e pijler, namelijk de pijler die zich richt op sociale rechtvaardigheid en inclusie. Het is immers belangrijk om acties en strategieën aan te passen aan specifieke doelgroepen. Dit wordt ook wel proportioneel universalisme genoemd; om met dezelfde acties hetzelfde effect te bekomen bij verschillende doelgroepen moet je andere strategieën hanteren. Concreet voorbeeld is de vaccinatiestrategie. Om een vaccinatiegraad van meer dan 70% te bekomen moet je de globale populatie opdelen in verschillende doelgroepen die je op een andere manier aanpakt: ouderen, jongeren, mensen die in instellingen verblijven, bedlegerige personen, mensen die nog twijfelen, mensen die moeilijk een tekst kunnen lezen en begrijpen, niet of minder digitaal vaardige personen … indien je dit niet doet, loop je het risico een deel van de bevolking niet te bereiken. 

Bij VIVEL hanteren we deze Quintuple Aim als toetssteen voor al onze strategieën en beslissingen. Deze vijf pijlers vormen ons kompas.  De bedoeling? Met de ingezette middelen een effectievere  en efficiëntere zorg organiseren, problematieken op bevolkingsniveau aanpakken, bijdragen tot sociale cohesie, een tevredener persoon en mantelzorger en zorgaanbieders die hun job met voldoening uitvoeren. Vijf doelstellingen waar tegelijkertijd op dient te worden ingezet. En dat VIVEL dit doet is niet zonder reden. VIVEL heeft ook een strategische en innovatieve opdracht en volgt de internationale ontwikkelingen. Bovendien staan de achterliggende keuzen en waarden van de Quintuple Aim in onze missie. 

Duurzaam en geleidelijk implementeren 

We promoten en dragen de Quintuple Aim duurzaam uit in Vlaanderen en Brussel, met als doel om zoveel mogelijk strategieën binnen gezondheid en welzijn hieraan te toetsen, om finaal meer en efficiënter impact te realiseren. We zullen er de komende periodes systematisch naar refereren en ook de toepasbaarheid illustreren.  

Contact

Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.