Skip to content

Preventie

Preventie in de eerste lijn

In het kader van een meer geïntegreerd zorglandschap en het nauwer betrekken van de eerstelijnszorg in het preventief gezondheidsbeleid voert VIVEL enkele opdrachten uit m.b.t. preventie, waarbij VIVEL steeds met de bril van de eerste lijn zal reflecteren.

Preventie in de eerste lijn

Preventie is essentieel voor het bevorderen van gezondheid en welzijn, het verminderen van de zorgvraag en het verbeteren van de jobsatisfactie van zorgprofessionals. Een duurzaam preventief gezondheidsbeleid is dan een integraal onderdeel van kwaliteitsvolle eerstelijnszorg.

VIVEL zet als netwerkorganisatie in op een meer geïntegreerd zorglandschap en het nauwer betrekken van de eerstelijnszorg in het preventief gezondheidsbeleid.

Preventie is daarom een actief thema binnen VIVEL en in de eerstelijnszones.

Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes

Zo werkt VIVEL, samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Diabetes Liga, de Vlaamse Logo’s en vertegenwoordigers uit verschillende beroepsgroepen, aan de promotie van preventieve ondersteuning via Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes. Dat gebeurde onder meer via:

  • De ontwikkeling van een Interprofessionele Training (IPT) met een e-learning en workshop.
  • Het promoten van deze trajecten via factsheets voor verschillende beroepsgroepen in de eerste lijn.

Beide worden in 2024 opgestart en verdeeld.

Vragen? Contacteer ons!

VIVEL Academie

Volg de E-learning

Verrijk uw kennis over HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing. Deze e-learning duurt ongeveer 1 uur.

Volg de E-learning
Download de factsheets

HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing

Ben je overtuigd van de preventiemethodieken HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing en wil je ook collega’s en zorgverleners uit andere beroepsgroepen overtuigen van de meerwaarde van de methodieken? Dan kan je hiervoor terugvallen op de factsheets. Beschikbaar voor verschillende beroepsgroepen en specifiek voor uw vakgebied.

Download de factsheets
Leefstijl

Ontdek alles over leefstijl

Leefstijl bestaat uit een combinatie van gedragingen die een (positieve of negatieve) invloed hebben op gezondheid.

Ontdek alles over leefstijl

Gerelateerde artikelen