Skip to content

RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn

RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn

VIVEL is actief betrokken bij de versterking van het aanbod van psychologische zorg dat de Federale Overheid vooropstelt in heel het land.

Actualisatie 2024 RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn

Op 20 december 2023 keurde het RIZIV de verlenging van de conventie ambulante psychologische zorg in de eerste lijn goed. De vorige conventie (met einddatum 31 december 2023) werd geactualiseerd op basis van de evaluatiestudie EPCAP 2.0 en de input van de stakeholders in het begeleidingscomité binnen het RIZIV.

Naast een uitbreiding van 2 naar 3 functies en de structurele invoering van andere ondersteunende opdrachten, gaat er bijzondere aandacht naar het verder stimuleren van innovatieve praktijken (cfr.vindplaatsgericht werken) en kwaliteitsvolle groepssessies. Hiervoor wordt een budgetverhoging van 55,5 miljoen euro uitgetrokken.

Vanaf 1 februari 2024 gaat de schrapping van het persoonlijk aandeel voor alle prestaties ten aanzien van minderjarigen in voegen. Vanaf 1 april 2024 zijn alle modaliteiten van de nieuwe conventie van kracht.

Zorgnet-Icuro maakte een handig overzicht van de actualisaties binnen de nieuwe conventie.

Meer informatie kan je steeds bekomen bij de lokale coördinator van jouw netwerk.

 

Communicatiemateriaal

11 maart lanceert het RIZIV een communicatiecampagne over het aanbod aan geconventioneerde psychologische zorg: “Laat ze zich niet nestelen”. Het doel van deze campagne is om mensen aan te moedigen om over hun mentale problemen te praten en hen te informeren over het aanbod aan geconventioneerde psychologische zorg.

Laten we samen mentale problemen bespreekbaar maken. Meer info vind je op spreekerover.be. Deel en praat mee!

 

Medisch Psychologisch Overleg

Een goede samenwerking tussen huisarts, psycholoog en de welzijnssector is fundamenteel voor de organisatie van kwalitatieve psychologische zorg binnen de eerste lijn. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met Domus Medica, VVKP, ELP academie, CAW en Huis voor Gezondheid het nodige materiaal om lokaal een Medisch Psychologisch overleg (MPO) in goede banen te leiden.

Wat is de doelstelling van een MPO?

Plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen en psychologen ondersteunen:

  • Inzetten op het versterken van de lokale multidisciplinaire samenwerking in het kader van de RIZIV- conventie psychologische zorg in de eerste lijn
  • Op een interactieve manier en vanuit praktijkvoorbeelden exploreert een duo huisarts – klinisch psycholoog samen hoe psychologische zorg in de eerste lijn vorm kan krijgen
  • Ervaringen uitwisselen met betrekking tot overleg, gedeelde zorg
  • Duidelijke afspraken maken omtrent samenwerking

En dit allemaal in functie van kwalitatieve zorg voor de patiënt binnen de context van beroepsgeheim en de privacy wetgeving;

Materiaal voor de organisatie van een MPO

Materiaal kan je gratis downloaden en gebruiken:

Terugvinden welk netwerk actief is waar je woont/werkt?

Via de zoekmachine wordt je doorverwezen naar de website van het netwerk geestelijke gezondheid, waar je een lijst vindt van de klinisch psychologen en orthopedagogen die in jouw regio geconventioneerd zijn. De contactgegevens van de netwerkcoördinatoren zijn terug te vinden via deze link.
Meer informatie en meest recente lijsten zijn steeds terug te vinden via de website van het RIZIV.

 

Opleiding

ELP Academie staat in voor kwalitatieve vorming met betrekking tot Eerstelijnspsychologische Zorg.

Bij Eetexpert kan je (als beginnende zowel als meer ervaren zorgverlener) vorming volgen rond behandeling en preventie van eetstoornissen en gewichtsproblemen.

VVKP voorziet een gratis opleidingsaanbod voor zorgverstrekkers in de eerste lijn. Dit aanbod kadert binnen een implementatieproject van het FOD Volksgezondheid, voor niet-medicamenteuze aanpak van insomnie.

Psyche ondersteunt zorgprofessionals door kennis over goede praktijken en vernieuwende methodieken uit te dragen.

Je kan er terecht voor nieuws uit de sector, intersectorale procesbegeleiding, gratis e-learnings en vormingen.

Vanuit een samenwerking tussen Psyche en VAD kan je als hulpverlener in de GGZ terecht voor vormingen over alcohol- of druggebruik, gebruik van psychoactieve medicatie, gamen of gokken.

Contact

Vragen? Contacteer ons!

Gerelateerde artikelen