Skip to content

Nieuws

Eerstelijnszones en zorgraden zetten alles op alles voor vaccinatiestrategie

Dat de zorgraden, met hun netwerk van zorg-, welzijnsactoren en lokale besturen, een belangrijk rol spelen in het beheersen van COVID-19 was al duidelijk. Maar nu de vaccinatiestrategie van de
Lees meer

Eénlijn wordt onderdeel van VIVEL

Het opleidingsaanbod en de opgebouwde expertise van éénlijn.be wordt ingebed in VIVEL. VIVEL verbindt en versterkt de Eerste Lijn  Vorming is een belangrijke kernopdracht van VIVEL. Het is een krachtig
Lees meer

Stopzetting vivelverbindt.be

De website vivelverbindt.be wordt vanaf 20 december 2020 definitief stopgezet en vervangen door een digitaal platform voor de zorgraden. Medewerkers en bestuursleden van de zorgraden kunnen zo op een interactievere manier goede praktijken met elkaar delen. Ben je zelf lid van
Lees meer

Bedankt voor de zorg! – Kaartjes, stuur jij ook mee?

Ken je iemand in je omgeving die zorg draagt voor een ander, iemand die je graag een schouderklopje wil geven, wil steunen, wil bedanken voor zijn of haar werk? Maak
Lees meer

De geluksdriehoek

Een gelukkig leven…Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis
Lees meer

Stel je zorg niet uit!

Dat is de boodschap van een campagne van het Vlaams Patiënten Platform (VPP) en VIVEL samen met de zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn. Laten we samen deze boodschap wijd verspreiden: Stel je
Lees meer

VIVEL

Een vraag of een goed idee?