Skip to content

VIVEL

Nieuws

Hoe gaat het met de mantelzorgers in tijden van Corona?

Online bevraging voor mantelzorgers Heel wat Vlamingen en Brusselaars zorgen op regelmatige basis voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. De zorg aan
Lees meer

Webinar: Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt altijd een hele uitdaging, en in het bijzonder tijdens deze coronacrisis. Nog meer in de komende maanden, waarin een getrapte exit-strategie met
Lees meer

Erkenning Zorgraden en personeel

Erkenning zorgraden, beleidsplannen, inzet personeel en functieprofielen Op 23 april 2020 vond een overleg plaats tussen het Kabinet van minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de sociale partners.
Lees meer

VIVEL Verbindt breidt uit!

Sinds 19 maart is VIVEL Verbindt operationeel. Er werden ondertussen reeds meer dan 60 inspirerende initiatieven gepost. VIVEL doet een kwaliteitscheck alvorens initiatieven op de website worden gepost. Sinds de
Lees meer

COVID-19 Eerste Lijn Barometer

De monitoring tool van de eerste lijn Ook nu blijft het verder invullen van de barometer belangrijk! Invullen als het goed gaat is belangrijk om te kunnen detecteren wanneer het
Lees meer

Nieuw vergoedingssysteem voor Multidisciplinair Overleg (MO)

Sinds 1 mei 2020 ging een nieuw vergoedingssysteem voor multidisciplinair overleg in de thuissituatie van start. Hierbij worden de eerste stappen richting  zorgcoördinatie  gezet . Er wordt ingezet op het
Lees meer

VIVEL

Een vraag of een goed idee?