Skip to content

Netwerk

VIVEL vzw is een partnerorganisatie erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

VIVEL heeft een algemene vergadering en een bestuursorgaan. 

Beide zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging vanuit:

  • zorg 
  • welzijn
  • lokale besturen
  • zorgraden
  • personen met een zorg- en ondersteuningsnood 
  • mantelzorgers
  • academische expertise- en opleidingscentra
  • de ziekenhuizen.

Het voorzitterschap is in handen van een onafhankelijke voorzitter, wat de neutraliteit van VIVEL garandeert.

VIVEL betrekt de sector sterk in haar werking. Naast de lerende netwerken en projectgroepen, organiseren we daarom regelmatig  strategisch overlegmomenten met alle relevante stakeholders

Contact

Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Gerelateerde artikelen