Skip to content

Over VIVEL

VIVEL is het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn dat sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid als partnerorganisatie voor de eerste lijn. Op Vlaams niveau is VIVEL het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar. VIVEL verenigt de gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, de zorgraden, de vertegenwoordigers van Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood, mantelzorgers, de lokale besturen, de kennis- en expertisecentra en de ziekenhuizen.

Samen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren. VIVEL werkt proactief en speelt adequaat in op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. VIVEL versterkt de zorgraden en de zorgaanbieders zodat zij efficiënt en doelgericht de noden van kwetsbare mensen en hun omgeving kunnen lenigen. Voorts verleent VIVEL de Vlaamse en Brusselse overheid strategisch advies voor een optimaal eerstelijnsbeleid.

Meer over onze missie, opdrachten en historiek

VIVEL

Kick-off lerend netwerk

Op 19 en 25 november organiseerde VIVEL haar eerste netwerkevent.

Gedurende deze kick-off dag wilden wij de medewerkers en leden van de zorgraad op de hoogte brengen over wat VIVEL is en wat VIVEL  kan betekenen. We informeerden over het dashboard voor de eerstelijnszones en de Vlaamse sociale kaart. We gingen aan de slag gedurende interactieve supervisies rond relevante thema’s zoals beleidsplanning, eigen leiderschap, organisatie netwerken en PZON centraal.
Als klap op de vuurpijl opende de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke de dag.

Het doel van de kick-off dag is te leren en delen van en met elkaar zodat  op het einde van de dag iedereen verrijkt terugkeert met nieuwe inzichten en deze kan delen met en implementeren in de eigen zorgraad.

Onder Kick-off kan je de presentaties downloaden en de video’s bekijken.