Skip to content

Eindsymposium Zorgzame Buurten

In de afgelopen twee jaar hebben VIVEL en de zorgraden, in samenwerking met een uitgebreid netwerk van partners ingezet op Zorgzame Buurten. Een consortium werd gevormd om deze projecten te begeleiden, waar VIVEL deel van uitmaakte. VIVEL ondersteunde de projecten met een digitaal communicatieplatform, was lid van het consortium en stakeholdersoverleg en hield vinger aan de pols op het terrein. Bovendien trekken we, ook los van deze projecten, samen met VVSG het ‘leernetwerk Zorgzame Buurten’ waar we professionals verbinden rond dit thema.

In deze legislatuur zette de Vlaamse Overheid in op een Zorgzame Buurten-beleid. Centraal in een reeks initiatieven stonden 132 projecten in Vlaanderen en Brussel. In een Zorgzame Buurt staan ‘slimme verbindingen‘ centraal, tussen burgers, vrijwilligers en professionals. Een Zorgzame Buurt is een warme, solidaire buurt waar mensen elkaar kennen en helpen. Een goede levenskwaliteit voor iedereen in diens vertrouwde omgeving is hierbij essentieel. Voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk.

Symposium

Op 22 april vond het Symposium Zorgzame Buurten plaats in the Egg te Brussel, waar de resultaten van twee projectjaren en het onderzoek uitgevoerd door het Steunpunt WVG werden gepresenteerd. Ook VIVEL speelde een actieve rol op dit Symposium. Lie Verrijssen volgde de afgelopen jaren de projecten mee op vanop de eerste rij, en bracht samen met Team Eerste Lijn (departement Zorg) en twee zorgraden de geleerde lessen in kaart tijdens een breakoutsessie over ‘de zorgraad in de Zorgzame Buurt’.

Ook mantelzorg stond op de agenda: Karel Hermans bracht samen met enkele Zorgzame Buurten-projectmedewerkers de sessie ‘#dahadikeffenodig: mantelzorg en zorgzame buurten’, waar zij toelichtten hoe mantelzorgers kunnen ondersteund worden in de projecten.

Tijdens de lunchpauze konden zorg- en welzijnsprofessionals dan weer terecht bij de beursstand van VIVEL waar een delegatie provinciale aanspreekpunten hen lieten kennismaken met het aanbod van VIVEL, en hen in connectie brachten met hun eigen eerstelijnszone.

Wat brengt de toekomst

De projecten Zorgzame Buurten werden met één jaar verlengd, met als doel het verduurzamen van hun werking. Ook VIVEL blijft zijn steentje bijdragen: we blijven het digitaal platform technisch ondersteunen, en zetten verder in op het versterken van de zorgraden in hun kennis en competenties als netwerkorganisatie. Het leernetwerk ‘Zorgzame Buurten’ loopt ook steeds verder met een eerst volgende sessie op 28/4 over ‘Burenhulp’.

Meer info of deelnemen? Contacteer lie@vivel.be

Contact

Vragen over een bepaald topic? Vul onderstaand formulier in en contaceer ons. 

Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Gerelateerde artikelen