Skip to content

About VIVEL

VIVEL is the Vlaams Instituut Voor De Eerste Lijn (Flemish Institute for Primary Care) which has been recognised and funded by the Flemish Government since 1 May 2019 as a partner organisation for primary health and social care. At Flemish level, VIVEL is the central point of contact and the platform for dialogue and consultation between the primary care stakeholders with the government and between themselves. VIVEL brings together the primary healthcare and welfare providers, the representatives of people with care and support needs, informal caregivers and users, the local authorities and the centres of expertise.

Along with all primary care stakeholders, VIVEL’s remit is to improve the health and welfare of every citizen in Flanders and Brussels. VIVEL adopts a proactive approach and acts in appropriate response to developments in the care and welfare sectors. VIVEL acts in support of the care boards and the care providers to enable them to efficiently and purposively tend to the needs of vulnerable people and those around them. In addition, VIVEL offers strategic advice to the Flemish and Brussels authorities to ensure an optimum primary care policy.

To find out more about our mission, remits and history, go to

VIVEL

Kick-off lerend netwerk

Op 19 en 25 november organiseerde VIVEL haar eerste netwerkevent.

Gedurende deze kick-off dag wilden wij de medewerkers en leden van de zorgraad op de hoogte brengen over wat VIVEL is en wat VIVEL  kan betekenen. We informeerden over het dashboard voor de eerstelijnszones en de Vlaamse sociale kaart. We gingen aan de slag gedurende interactieve supervisies rond relevante thema’s zoals beleidsplanning, eigen leiderschap, organisatie netwerken en PZON centraal.
Als klap op de vuurpijl opende de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke de dag.

Het doel van de kick-off dag is te leren en delen van en met elkaar zodat  op het einde van de dag iedereen verrijkt terugkeert met nieuwe inzichten en deze kan delen met en implementeren in de eigen zorgraad.

Onder Kick-off kan je de presentaties downloaden en de video’s bekijken.