Skip to content

Leefstijl

“De Vlaming leeft gezonder in 2025” is één van de doelstellingen van de Vlaamse Overheid. Het strategisch plan om deze doelstelling te realiseren omvat acties rond gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs, val- en fractuurpreventie bij ouderen, preventieve mondzorg en geestelijke gezondheidsbevordering. Deze gedragingen vatten we samen onder de noemer ‘leefstijl’.  

Wat is leefstijl?

Leefstijl bestaat uit een combinatie van gedragingen die een (positieve of negatieve) invloed hebben op gezondheid. Het gedrag dat een persoon stelt wordt dan weer beïnvloed door de context, competenties en drijfveren. Een gezonde leefstijl kan 

  • het risico op een aantal chronische ziektes verminderen (bv obesitas, diabetes type 2, kanker, hart- en vaatziekten, …) 
  • de algemene levenskwaliteit verbeteren 

Inzetten op een gezonde leefstijl en gedragsverandering loont dus. 

HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing maken deel uit van het leefstijlaanbod. Het zijn methodieken die helpen om de leefstijl – en dus ook de gezondheid – van jouw patiënten/cliënten te verbeteren. Kom er alles over te weten in onze E-learning.

Opleiding

Interprofessionele training (IPT)

In 2024 organiseren VIVEL, Vlaams Instituut Gezond Leven, de Diabetes Liga en de Logo’s een interprofessionele training. Daarin wordt de e-learning, een workshop ‘motiverende gespreksvoering’ met focus op HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing én een terugkommoment in vijf pilootregio’s getest. Eind 2024 wordt dit geëvalueerd en wordt er gekeken naar de mogelijkheid om deze workshops ook in andere ELZ’s te kunnen aanbieden. 

Download

Factsheets

Ben je overtuigd van de preventiemethodieken HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing en wil je ook collega’s en zorgverleners uit andere beroepsgroepen overtuigen van de meerwaarde van de methodieken? Dan kan je hiervoor terugvallen op de factsheets. Beschikbaar voor verschillende beroepsgroepen en specifiek voor uw vakgebied.

Gerelateerde artikelen