Skip to content

Leefstijl

“De Vlaming leeft gezonder in 2025” is één van de doelstellingen van de Vlaamse Overheid. Het strategisch plan om deze doelstelling te realiseren omvat acties rond gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs, val- en fractuurpreventie bij ouderen, preventieve mondzorg en geestelijke gezondheidsbevordering. Deze gedragingen vatten we samen onder de noemer ‘leefstijl’.  

Wat is leefstijl?

Leefstijl bestaat uit een combinatie van gedragingen die een (positieve of negatieve) invloed hebben op gezondheid. Het gedrag dat een persoon stelt wordt dan weer beïnvloed door de context, competenties en drijfveren. Een gezonde leefstijl kan 

  • het risico op een aantal chronische ziektes verminderen (bv obesitas, diabetes type 2, kanker, hart- en vaatziekten, …) 
  • de algemene levenskwaliteit verbeteren 

Inzetten op een gezonde leefstijl en gedragsverandering loont dus. 

HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing maken deel uit van het leefstijlaanbod. Het zijn methodieken die helpen om de leefstijl – en dus ook de gezondheid – van jouw patiënten/cliënten te verbeteren. Kom er alles over te weten in onze E-learning.

 

Ondersteuningsmaterialen

Net als vele andere organisaties werkt VIVEL mee in de netwerkgroep van de partnerorganisatie ondersteuning settinggericht samenwerken (PO OSW).

In dit kader werden nieuwe materialen uitgewerkt die je de weg wijzen naar het aanbod rond diverse gezondheidsthema’s.

  • De WegWijzers op preventiemethodieken.be tonen je hoe je aan gezondheidsbevordering werkt. Je vindt er een overzicht van de gezondheidsthema’s waaraan je kan werken, hoe je dat het beste doet en bij welke partners je terecht kan voor vorming en ondersteuning.

Momenteel is de WegWijzer vooral gericht naar welzijnswerkers maar de inhoud is van toepassing voor alle eerstelijnsprofessionals. Na de zomer volgt een update ook voor zorgprofessionals. 

  • Het preventielexicon biedt je de juiste termen om over gezondheidsbevordering en ziektepreventie te spreken en te schrijven. Net als de betekenis van veelgebruikte afkortingen en preventietermen en dat gegroepeerd per gezondheidsthema.
  • De Preventiesector in Beeld geeft je een overzicht van de gezondheidsthema’s die je kunt aanpakken, samen met de partners die je hierbij ondersteunen.

Wil je meer doen dan een eenmalige actie of een enkel project?

  • De Logo’s coachen je bij een beleidsmatige aanpak van gezondheid: van een goede probleemanalyse, planning, uitvoering en evaluatie tot voortzetting op langere termijn. Of ben je op zoek naar inspiratie of goede lokale voorbeelden uit het werkveld? Contacteer het logo in jouw buurt: Contact | Vlaamse Logos
Opleiding

Interprofessionele training (IPT)

In 2024 organiseren VIVEL, Vlaams Instituut Gezond Leven, de Diabetes Liga en de Logo’s een interprofessionele training. Daarin wordt de e-learning, een workshop ‘motiverende gespreksvoering’ met focus op HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing én een terugkommoment in vijf pilootregio’s getest. Eind 2024 wordt dit geëvalueerd en wordt er gekeken naar de mogelijkheid om deze workshops ook in andere ELZ’s te kunnen aanbieden. 

Download

Factsheets

Ben je overtuigd van de preventiemethodieken HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing en wil je ook collega’s en zorgverleners uit andere beroepsgroepen overtuigen van de meerwaarde van de methodieken? Dan kan je hiervoor terugvallen op de factsheets. Beschikbaar voor verschillende beroepsgroepen en specifiek voor uw vakgebied.

Gerelateerde artikelen