Skip to content

Collaborate on trusted care technology in primary care - 8 Caring Technology Principles

In welzijn en gezondheid gaan we steeds vaker aan de slag met digitale toepassingen. Maar welke toepassingen zijn te vertrouwen? Zijn ze veilig? En helpen ze de burger? Met steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werkt VIVEL een toetsingskader uit dat de zorgaanbieder handvaten moeten geven in de omgang met digitale toepassingen. Dit realiseren we niet alleen.

Oproep:

Jij kan meewerken aan de ontwikkeling van deze handvaten! Dit in lijn met de 8 Caring Technology Principles, de Quintuple Aim en het concept van het Belgian Integrated Health Record (BIHR). Ben jij medewerker van een zorgraad, welzijns- of zorgorganisatie, of zorgaanbieder? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan onze workshop op 11 juni 2024 in Brussel van 14u tot 16u. Laat jouw stem horen en help ons bij het vormgeven van de toekomst van zorgtechnologie!

> Schrijf je nu in via Workshop toetsingskader voor digitale toepassingen – VIVEL

 

Interview Sofie Bekaert (KBS)

Sofie Bekaert, senior programmacoördinator gezondheid van de Koning Boudewijnstichting, vertelt ons meer over de 8 Caring Technology Principles. Deze acht effectiviteitsprincipes geven een leidraad voor de ontwikkeling en het gebruik van duurzame en zorgzame technologische innovaties gericht op het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks leven.

What exactly is the purpose of the 8 Caring Technology Principles?

Sofie Bekaert: “Zelf ben ik wetenschappelijk geschoold en heb ik lang in innovatie (R&D) gewerkt. Gaandeweg zag ik dat we met zorginnovaties alleen het verschil kunnen maken wanneer we de echte noden van eindgebruikers kennen: die van patiënten, van burgers maar ook van alle actoren in de keten ertussen, zoals eerstelijnsprofessionals. Met de huidige demografische verschuiving en de schaarste aan middelen gaan we grondig moeten nadenken over de inzet van technologie en data in de gezondheidszorg. Dat kan je alleen doen als je weet welke vragen je moet stellen. Bij de beschrijving van een project, bij de selectie van een project en bij de definiëring van criteria zou de eindgebruiker of intermediaire gebruiker ook vervat moeten zitten. Niet meteen omdat ze een oplossing voor een probleem hebben, maar vooral omdat ze de noden van de (eind)gebruikers  kennen.
Technologie moet inclusief zijn, niet enkel voor de happy few. Welke noden zijn er, hoe toegankelijk is het (‘hoe geletterd moet je zijn om met dat hulpmiddel aan de slag te gaan’) en zal het betaalbaar zijn? De 8 Caring Technology Principes helpen ons rond die vragen in dialoog te treden. Daarnaast moet het beleidskader er zijn om een zorginnovatie mogelijk te maken. De 8 principes vormen een duurzame basis die alle actoren moet toelaten om met vertrouwen rond een digitaal project te werken. Of het nu een eindgebruiker, een intermediaire gebruiker, een actor in de eerste lijn, een ontwikkelaar of een basisonderzoeker is.”

What do the 8 CTPs mean for the front-line professional?

Sofie Bekaert: “Het verhaal van de 8 Caring Technology Principles is gestart vanuit de eerste lijn. Ik was er zelf bij toen met verschillende stakeholders de toekomstoefeningen werden gemaakt die het vertrekpunt zijn van de principes. Vaak wordt de eerste lijn door de technologieontwikkelaars uit het oog verloren. Nochtans is dat de plaats waar de persoon en diens omgeving vaak het eerste contact heeft met zorg en welzijn.
De eerste lijn speelt een cruciale rol bij het signaleren van hun noden. De 8 CTP’s zijn geen richtlijnen die je zomaar, plug-and-play, neemt en ergens inplakt. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen met een gerust hart aan de slag gaan met digitale oplossingen. De rode draad is vertrouwen. Door het hanteren van de principes als leidraad willen we samen bouwen aan een duurzaam toekomstverhaal waar elke actor met vol vertrouwen diens rol kan opnemen.”

How do the 8 CTPs contribute to targeted care?

Sofie Bekaert: “Eigenlijk zou doelgerichte zorg gewoon zorg moeten zijn. Want goede zorg is doelgerichte zorg. Hoe gaan we dit organiseren dat dat een evidentie wordt? We zullen creatief moeten zijn om in de toekomst alle lasten te kunnen dragen, en het is belangrijk dat de zorgaanbieders kunnen blijven doen wat zij moeten doen. Het wordt een verhaal met vele betrokkenen. De vraag is dan: hoe zorg je ervoor dat je hun noden capteert en hoe zorg je ervoor dat de betrokken actoren zelf voldoende vertrouwen hebben in de technologie die hierbij kan ondersteunen? Wanneer je vertrekt van de 8 principes krijgen alle betrokkenen maximale garantie dat hun oplossing zorgzaam en duurzaam zal zijn. De principes zijn een startpunt en geen eindpunt. Ze zeggen niet hoe je het dient te doen, maar wel wat je nodig hebt om die duurzaamheid te garanderen. Deze dialoog tussen de persoon en hun omgeving, zorgaanbieders en technologieontwikkelaars en andere betrokkenen moet gestimuleerd worden, want zonder die dialoog kan je geen goede technologie ontwikkelen. De 8 CTP’s bieden een neutrale arena waar alle actoren op een veilige manier met elkaar in dialoog kunnen gaan.“

Contact

Questions about a particular topic? Fill out the form below and contace us. 

We respect your privacy. Your information will always be kept confidential.

Related articles