Skip to content

Dag van de Mantelzorg: #dahadikeffenodig in heel Vlaanderen!

Afgelopen zondag, op 23 juni, was het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar riepen we samen met de mantelzorgverenigingen zowel het brede publiek als organisaties en lokale besturen op om mantelzorgers een #dahadikeffenodig-moment te gunnen. Een gebaar waarmee ze zich gezien en gesteund voelen, in lijn met de campagne die dit jaar loopt in kader van het Vlaams Mantelzorgplan.

En of mantelzorgers gezien werden! Rond 23 juni werden er in minstens 56 Vlaamse gemeenten activiteiten georganiseerd. Het ging van een yogasessie of pedicure tot humoristische shows, ademhalingstechnieken en tips om burn-out te voorkomen. Mantelzorgers kunnen activiteiten in hun buurt steeds terugvinden op de activiteitenkalender op www.mantelzorgers.be. Ook na deze Dag van de Mantelzorg blijven we inzetten op sensibilisering en de campagne. We roepen dan ook alle organisaties op om deze te blijven verspreiden, en uiteraard: te blijven inzetten op #dahadikeffenodig-momenten voor mantelzorgers.

Ook in verschillende media vertelden heel wat mantelzorgers hun verhaal. Ze vergroten zo het maatschappelijk bewustzijn rond mantelzorg en geven een gezicht aan de stille helden van onze zorg. Karel Hermans, coördinator van het Vlaams Mantelzorgplan vanuit VIVEL en het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, sprak in de Zevende Dag:

Karel Hermans:

“We vinden het ontzettend belangrijk dat mantelzorgers erkend worden voor hetgeen wat ze dag in dag uit doen. In de campagne ‘dahadikeffenodig’ doen we een oproep aan de maatschappij: iedereen kent wel een mantelzorger, is zelf een mantelzorger of zal het ooit worden. Erken die mantelzorger in jouw buurt, heb eens een gesprek met die mantelzorger. We weten dat de grootste nood bij mantelzorgers zit in emotionele ondersteuning. 65 procent van de mantelzorgers vraagt daarom. Dus een keer een gesprek hebben, wat zorgtaken overnemen of een boodschap doen,… Het zijn kleine dingen die veel kunnen betekenen.”

Karel Hermans

Psychosociale ondersteuning is belangrijk

We hebben dit jaar extra aandacht voor de psychosociale noden van mantelzorgers. Want hoewel de meeste mantelzorgers voldoening halen uit de zorg, ervaart meer dan de helft die ook als emotioneel belastend.

In kader van het project ‘psychosociale begeleiding van mantelzorgers’ lanceerden we afgelopen week in samenwerking met projectleider Liever Thuis LM en de Sociale Kaart een inventaris van alle plekken in Vlaanderen waar mantelzorgers terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning. De gegevens in deze inventaris worden binnengetrokken vanuit de Sociale Kaart. Op basis van hun postcode krijgen mantelzorgers een volledig overzicht van het lokale en algemene psychosociaal ondersteuningsaanbod.

> Ontdek hier de inventaris: www.mantelzorgers.be/zorgverleners

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Eén op de vijf werknemers is mantelzorger. De druk op de schouders van deze werkende mantelzorgers valt niet te onderschatten. Zo wordt de kost van het ziekteverzuim bij mantelzorgers geschat op 0,6 miljoen euro per dag, of 219 miljoen euro op jaarbasis. Nochtans willen mantelzorgers graag aan de slag blijven. Daarom pleitten we in kader van deze Dag van de Mantelzorg en het project ‘(h)erkennen van mantelzorgers op de werkvloer’ voor een mantelzorgbeleid bij elke werkgever.

Een gunstig klimaat creëren in de organisatie of onderneming is een groeiproces en begint vaak al bij kleine ingrepen. Zo is het belangrijk om in de eerste plaats een cultuur van bespreekbaarheid te creëren. Mantelzorgers hebben behoefte aan veiligheid om hun situatie aan te kaarten. Bedrijven kunnen zelf bepalen welke concrete maatregelen ze uitwerken en kunnen hierin bijgestaan worden door Mantelzorgnetwerk. Zij bieden tot eind 2024 een gratis informatiegesprek en begeleidingstraject aan.

> Meer info over mantelzorg en werk: mantelzorgnetwerk.com

Hilde Weckhuysen, stafmedewerker Mantelzorgnetwerk:

​Het is bewezen dat werkgevers die werk maken van maatregelen die de combinatiestress van mantelzorgers verlaagt, diverse positieve effecten ervaren. Hun medewerkers voelen zich gewaardeerd en er is minder personeelsverloop en ziekteverzuim.

Contact

Questions about a particular topic? Fill out the form below and contace us. 

We respect your privacy. Your information will always be kept confidential.

Related articles