Skip to content

Nieuws

Candice De Windt: 1 jaar zorgambassadeur

Een jaar geleden nam Candice De Windt de fakkel over van Lon Holtzer die met pensioen ging, als Vlaamse Zorgambassadeur. En die opdracht is sindsdien ook breder: ze is ook
Lees meer

Preventie op het terrein: zorgraad ZORA zet in op Bewegen Op Verwijzing

VIVEL neemt sinds 2022 een preventie-opdracht op, met als doel preventie meer ingang te doen vinden in de brede eerste lijn. Zo bieden we ook  ondersteuning aan zorgraden, bv in het
Lees meer

Voorbeschouwing – Webinar: Psychologische zorg in de eerste lijn

De RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn heeft als doel psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten, én op het niveau van de prijs. Van op
Lees meer

Interview: sociale woonwijk Paspoel wordt warme en solidaire buurt dankzij Zorgzame Buurten

‘Zorgzame Buurten’ streven naar een solidaire en warme leefomgeving  met een betere levenskwaliteit voor iedereen. Ze zetten in op sociale cohesie en streven naar een geïntegreerde zorg en welzijn. In
Lees meer

Publicatie rapport: “Bevraging uitrol RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn”

VIVEL is in oktober 2022 gestart met een bevraging rond de uitrol van RIZIV Conventie Psychologische Zorg in de eerste lijn waar alle 60 eerstelijnszones aan hebben deelgenomen. De resultaten
Lees meer

Opleidingstraject ‘organisatienetwerk’ in de kijker

Een snel veranderend landschap in combinatie met complexe uitdagingen? Dat is waar zorgraden voor staan. We detecteren dan ook meer en meer de nood aan kaders en ondersteuning om te
Lees meer