Skip to content

Nieuws

Zorgraad? Eerstelijnszone? Bestuursorgaan?

Het kan al eens gebeuren dat de termen verkeerdelijk door elkaar gehaald worden. Daarom zetten we nog even alles op een rijtje, en grepen hiervoor terug naar het eerstelijnsdecreet en
Lees meer

RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn

De RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn heeft als doel psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs. Via
Lees meer

Gezondheidskompas: update

Het Gezondheidskompas is een instrument om inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s, zoals het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. De applicatie zet verder in op preventieve gezondheidszorg en versterkt
Lees meer

Project #CAVAsa wordt #CAVAsa 2.0

De naam #CAVASa is een samenvoeging van de afkorting van de twee initiatiefnemers Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN). Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden
Lees meer

Startdag Zorgzame Buurten

Op 24 maart vond de officiële startdag van de Zorgzame Buurten plaats. Deze startdag werd een fysieke bijeenkomst met inspirerende sprekers, informatieve presentaties, een boeiend panelgesprek en waardevolle netwerkmomenten. In
Lees meer

VIVEL krijgt extra opdracht preventie

Op 29/10/2021 werd een oproep gelanceerd voor de erkenning van een organisatie als ‘partnerorganisatie voor de Eerste Lijn’ door minister Beke. Na beoordeling van de ingediende kandidaat-dossiers werd VIVEL voor
Lees meer