Skip to content

EHBB: Eerste Hulp bij Beleidsplan – zorgraden aan het woord

Door zorgraden te laten nadenken over hun strategie, doelstellingen en acties, wil de overheid actief hun werking versterken. Een beleidsplan is een hefboom om dat te doen. VIVEL ondersteunde hierbij met het begeleidingstraject EHBB – Eerste Hulp Bij Beleidsplan. Na een woordje uitleg door stafmedewerker Lie Verrijssen en coördinator Sjoert Holtackers, laten we ook graag de zorgraden aan het woord. De coördinatoren van eerstelijnszone Scheldekracht, Eerstelijnszone Leuven en Eerstelijnszone Westkust Polder vertellen over hun ervaring met het traject.

ELZ Scheldekracht

“Binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht voelden we na de COVID-crisis heel sterk de nood om via een beleidsplan onze strategie scherp te stellen, onze identiteit te gaan herdefiniëren. Waar staan we voor? Waar willen we een verschil maken? Hoe kunnen we dat doen?

Beleidsplanning is geen evident proces, en zeker niet voor een netwerkorganisatie met veel stakeholders zoals de zorgraden. We konden tijdens dit proces rekenen op hulp vanuit VIVEL. Allereerst kregen we ondersteuning bij de omgevingsanalyse. Dit gebeurde via begeleidingsmomenten, een sjabloon, 1-op-1 feedback… Dat was heel erg nuttig voor ons. We hadden een klankbord, kregen bevestiging,…

Ook bij de opmaak van het beleidsplan konden we opnieuw rekenen op VIVEL. We hadden twee keer een digitaal gesprek om samen te bekijken waar we al stonden en wat we verder konden ondernemen in het proces van beleidsplanning. VIVEL hielp ons ook bij de uitwerking van een forum waarin het beleidsplan centraal stond. Hun aanwezigheid daar werd absoluut gesmaakt en werkte ondersteunend. Frisse methodieken zorgden voor een andere en boeiende wind.

Het fijne is dat écht op maat van elke zorgraad gekeken werd. Waar staan zij al, welke weg hebben zij nog af te leggen en hoe kunnen we hen daarin ondersteunen? Kortom, absoluut flexibel, op maat en verfrissend!”

Eline Beddeleem – Coördinator Eerstelijnszone Scheldekracht vzw

ELZ Leuven

“VIVEL heeft na een intakegesprek een hele namiddag de ruimte en de tijd genomen om met ons samen te zitten, mee te denken en expertise in te brengen. We werden vooral ondersteund bij de opmaak van een draaiboek om input voor het beleidsplan te verzamelen.

We hadden weinig tijd om dit alles te realiseren, dus het EHBB-traject had voor ons een grote meerwaarde. VIVEL heeft ons geholpen zaken helder te krijgen en in een realistisch plan van aanpak te gieten. Ons plan was nog steeds ambitieus, maar de ondersteuning van VIVEL heeft er voor gezorgd dat het haalbaar was.

Zo hebben we samen een heel mooi participatief traject binnen onze zone gelopen. Een resultaat waar we best trots op zijn: we deden onder meer desk research en interviews met stakeholders, en werden daarbij ook geadviseerd en ondersteund. We organiseerden vervolgens een participatieavond met PZON en stakeholders, en een Grand café waarop we mensen vanuit het brede werkveld uitnodigden om acties aan de operationele doelstellingen te koppelen.

Wat we concreet uit dit traject meenemen? We werden geïntroduceerd tot handige tools zoals Microsoft Sway, die we nu nog steeds gebruiken om participatief te werken zonder mensen te overbevragen. Ook de schrijftips vanuit de cursus op de VIVEL Academie bleken nuttig, zowel voor onszelf als voor de bestuurders. Wat we bovenal leerden, is dat we ambitieus mogen zijn, maar realistisch moeten blijven (lacht).

We vinden dit soort trajecten, met een mix van persoonlijk contact en algemene webinars, erg fijn. Dit is volgens ons dan ook een mooi voorbeeld van het soort ondersteuning die VIVEL kan bieden aan de zorgraden.”

Hendrikje Huysmans, coördinator eerstelijnszone Leuven

ELZ Westkust Polder

“Omdat er een gemeente vertrekt uit onze eerstelijnszone, zet Westkust Polder momenteel voluit in op een transitieplan. VIVEL ondersteunde ons bij het opmaken daarvan.

Twee keer kwamen medewerkers naar het verre West-Vlaanderen om aan te sluiten op een overleg van de zorgraad, waarop we meerdere stakeholders vanuit verschillende domeinen uitnodigden. Dat werd enorm gewaardeerd: niet alleen door mij als coördinator, maar ook door bestuurders die wat verder staan van de dagelijkse werking. Ook voor hen werd de ondersteuning van VIVEL op deze manier tastbaar. Ze ‘ondervonden aan den lijve’ dat VIVEL deze taak ter harte neemt.

VIVEL zit trouwens niet alleen mee aan tafel om te observeren en vragen te beantwoorden, maar denkt mee, geeft concreet advies en maakt zo deel uit van het geheel. Er wordt echt geluisterd, en we weten dat we bij jullie terecht kunnen: dat is voor ons belangrijk. Ook uit de webinars haalden we nuttige tips.”

Birgit Hendrikx, coördinator eerstelijnszone Westkust Polder

Contact

Vragen over een bepaald topic? Vul onderstaand formulier in en contaceer ons. 

Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Gerelateerde artikelen