Skip to content

Dubbelinterview: het Vlaams Mantelzorgplan volop in beweging met “#Dahadikeffenodig!”

Afgelopen maand lanceerden het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de mantelzorgverenigingen de #dahadikeffenodig-campagne, gericht op het erkennen en waarderen van meer dan 2 miljoen mantelzorgers in Vlaanderen. In het kader van het Vlaams Mantelzorgplan spreekt de campagne een jaar lang het brede publiek, ondernemingen, scholen en zorgprofessionals aan. #Dahadikeffenodig roept hen aan de hand van concrete voorbeelden en tips op om mee zorg te dragen voor mantelzorgers. De vernieuwde website www.mantelzorgers.be vormt het steunpunt.

Wij gingen in gesprek met Karel Hermans, woordvoerder en coördinator van het Vlaams Mantelzorgplan, en Merel Thiers, verantwoordelijke van het communicatieplan. We hebben het over het plan, de doelstellingen en toekomstige acties.

Merel Thiers
Karel Hermans

Karel, wat inspireerde het ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan?
Het ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan is het resultaat van een grondig onderzoeks- en samenwerkingstraject. We werkten samen met de Academie voor de Eerste Lijn en betrokken meer dan 1.000 mensen via online enquêtes, focusgroepen met mantelzorgers en stakeholderbijeenkomsten. Het doel was om een voldoende draagvlak te creëren, zodat het plan ondersteund wordt door diverse beleidsdomeinen en de brede samenleving.

Hoe gaat dit plan de herkenning en erkenning van mantelzorgers verbeteren?
Centraal staat de herkenning en erkenning van mantelzorgers. We lanceren projecten met een sensibiliserende component, gericht op het onderwijs, op werkgevers en op professionals in zorg en welzijn, om de aandacht voor mantelzorgers en vervolgens de ondersteuning voor hen te verhogen. Het plan omarmt de diversiteit binnen mantelzorg, betrekt stakeholders uit verschillende sectoren en zet in op verbinding en samenwerking. We stellen daarbij vast dat er vanuit verschillende hoeken een grote bereidheid is om het thema mantelzorg op de kaart te zetten.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor mantelzorgers vandaag en hoe adresseert het plan deze?
Mantelzorgers staan voor diverse uitdagingen, zoals het vinden van toegang tot informatie en ondersteuning, het combineren van zorg met werk of studie, of het volwaardig betrokken worden in de zorg. Hoewel we op deze termijn niet alle problemen kunnen oplossen, focussen we op projecten waarmee we een verschil kunnen maken: rond psychosociale ondersteuning, het ondersteunen van mantelzorgers op de werkvloer en in het onderwijs, het betrekken van mantelzorgers tijdens kritieke momenten in het zorgproces, en het informeren via mantelzorgers.be.

Hoe worden mantelzorgers betrokken bij de besluitvorming?
Mantelzorgers spelen een actieve rol in de ontwikkeling en uitvoering van het plan, via vertegenwoordiging door de mantelzorgverenigingen en deelname aan focusgroepen. Ze dragen bij aan beleidsvorming en projectontwikkeling, bijvoorbeeld door input bij het opzetten van een mantelzorgvriendelijke omgeving in scholen, bedrijven, zorginstellingen… Heel wat mantelzorgers brengen tenslotte hun getuigenis in kader van onze campagne en dragen zo bij aan sensibilisering.

Hoe faciliteert het plan de combinatie van zorg en werk?
Vanuit het project ‘(h)erkennen van mantelzorgers op de werkvloer’ worden infosessies georganiseerd voor onder andere werkgevers en vakbonden. Ondernemingen kunnen een gratis traject volgen voor het implementeren van een mantelzorgbeleid op maat en kunnen nadien een ambassadeursrol opnemen in de campagne. Daarnaast ontwikkelen we de ‘Zorgverlofboetiek’, een online tool om als mantelzorger het best geschikte verlofstelsel in te zetten. Dit komt niet alleen de mantelzorger ten goede, maar evengoed de werknemer.

Merel, jij bent de communicatieverantwoordelijke. Hoe wil de campagne #dahadikeffenodig de perceptie van mantelzorg veranderen?
De campagne streeft ernaar mantelzorgers in onze samenleving zichtbaar te maken en ondersteuning te bevorderen. Soms is dit zo simpel als vragen hoe het gaat, of de zorg voor een paar uurtjes overnemen. Naast die ‘kleine’ gebaren gaat het ook om het actief betrekken van mantelzorgers in het zorg- en ondersteuningsproces, of hen op de werkvloer of op school de gepaste ondersteuning bieden. Zo legt de campagne de verbinding met de projecten in het mantelzorgplan. Een vergadering van thuis uit kunnen volgen of een examen op een ander moment mogen afleggen: dat zijn de dingen die mantelzorgers ‘effe nodig hebben’ om te blijven doen wat ze doen.

Wat is er nieuw op de website mantelzorgers.be?
We hebben de website herzien om mantelzorgers efficiënter naar de juiste informatie en ondersteuning te leiden. Een gebruikersonderzoek hielp ons de voornaamste informatienoden te identificeren, wat leidde tot een herstructurering van de content. We voegden een UiT-activiteitenkalender en een overzicht van psychosociale ondersteuning voor mantelzorgers toe, en als kers op de taart staken we de website in een nieuw jasje.

Wat zijn de belangrijkste communicatieprojecten dit jaar?
We plannen naast de algemene publiekscampagne ook campagnes gericht naar werkgevers (maart), onderwijsinstellingen (april), jonge mantelzorgers (oktober), en professionals in zorg en welzijn (doorlopend). We vragen het hele jaar lang aandacht voor mantelzorg door in te spelen op de actualiteit. Ook op dag van de Mantelzorg op 23 juni plannen we een campagne.

Kunnen mensen en organisaties helpen de campagne te verspreiden?
Zeker en vast! Je kan helpen door de boodschap en het campagnemateriaal te verspreiden via jouw kanalen. Je vindt alles op www.mantelzorgers.be

Wat iedere organisatie zeker kan doen:

  • Voor het project ‘(H)erkenning van jonge mantelzorgers mobiliseren we in oktober het onderwijs. Ken jij een lokale onderwijsinstelling (secundair of hoger) die mogelijk interesse heeft om rond het thema te sensibiliseren of een traject te lopen? Geef dan een seintje via merel@vivel.be
  • Het project ‘(H)erkenning van mantelzorgers op de werkvloer’ zoekt nog bedrijven (profit, buiten de sociale sector) die willen instappen in een gratis traject rond mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Ken je bedrijven die mogelijk interesse hebben? Geef dan een seintje via merel@vivel.be.
  • Voor het project ‘Mantelzorgers betrekken bij scharniermomenten’ worden provinciale inspiratiesessies georganiseerd voor ziekenhuizen en de eerste lijn. Eens de datum en locatie voor jouw provincie gekend is, kan je deze bijwonen en/of verder verspreiden. We houden je graag op de hoogte!
  • Ken je tot slot een mantelzorger met een inspirerend verhaal? Een mooie getuigenis die we kunnen inzetten? Laat het ons zeker weten via merel@vivel.be.

>> Naar mantelzorgers.be

Contact

Vragen over een bepaald topic? Vul onderstaand formulier in en contaceer ons. 

Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Gerelateerde artikelen