Skip to content

Vraag en antwoord: overeenkomst psychologische zorg 2022-2023

De Federale Overheid versterkt het aanbod van psychologische zorg in heel het land. In de zomer van 2021 keurde het Verzekeringscomité van het RIZIV een nieuwe overeenkomst goed om de psychologische zorg in de eerste lijn en de ambulante, gespecialiseerde psychologische zorg uit te breiden.
Deze overeenkomst en dit aanbod zijn een nieuwe stap in het toegankelijk maken van psychologische zorg, gebaseerd op de reële nood van de lokale bevolking en staan toe om ambulante geestelijke gezondheidszorg structureel beter te integreren. Dit aanbod is complementair aan alle andere initiatieven die reeds worden aangeboden (bijvoorbeeld vanuit de centra geestelijke gezondheidszorg).

patient

Wat betekent dit concreet voor patiënten?

netwerk

Netwerken geestelijke gezondheidszorg

stand van zaken

Stand van zaken?

Meer informatie?

Wil jij op de hoogte blijven rond de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn? Volg ons dan op sociale media, of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief.