Skip to content

InterProfessionele Training Preventie

2023 was voor VIVEL het jaar van de ontwikkeling van heel wat samenwerkingen rond preventie, 2024 is hét jaar van de implementatie!

Pilootprojecten InterProfessionele Training

VIVEL werkt nauw samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Diabetes Liga en de Vlaamse Logo’s om een blended vormingstraject te introduceren. Dit kosteloze trainingsprogramma heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te informeren en te sensibiliseren over de preventiemethodieken HALT2Diabetes & Bewegen Op Verwijzing.

Het omvat een toegankelijke e-learning voor iedereen (je kan je gratis aanmelden indien je nog geen profiel hebt), evenals een fysieke interprofessionele training motiverende gespreksvoering, gekoppeld aan een terugkommoment. Deze benadering streeft naar een duurzame en zorgvuldige implementatie op het terrein.

>>Naar de e-learning

5 Pilootregio’s

Uit de 16 enthousiaste kandidaturen die we ontvingen, werden vijf eerstelijnszones geselecteerd waarbij we representativiteit hebben nagestreefd wat betreft, provincies, stedelijk/ruraal, aantal doorverwijzingen, ervaring met de methodieken:

  • ELZ Amalo
  • ELZ Gent
  • ELZ Oostkust
  • ELZ ZOLim
  • ELZ Pallieterland

De kandidaten zijn weergegeven in willekeurige volgorde. De projecten worden met hen nu verder uitgewerkt. Deze interprofessionele training is toegankelijk voor zorg- en welzijnsprofessionals binnen de eerstelijnszone, waarbij de focus ligt op een diverse mix van eerstelijnszorg- en welzijnsaanbieders. Per training worden maximum 25 deelnemers toegelaten, en voorzien we toegang tot de e-learning, de interprofessionele workshop en een terugkom-moment nadien.

Na afloop van de pilootfase in juni zal een evaluatie plaatsvinden, waarna we de mogelijkheden voor een bredere uitrol zullen onderzoeken.

Factsheets – informeren met impact

Naast de e-learning zullen ook digitale factsheets voor alle zorg- en welzijnsprofesionnals beschikbaar zijn. Het doel is om draagvlak te creëren bij diverse beroepsgroepen: per beroepsgroep wordt benadrukt waarom de preventiemethodieken Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes belangrijk zijn en wat de relevantie is voor hen.

>>Download de factsheets

E-learning ‘Onder 4 ogen’ komt eraan

In samenwerking met Sensoa werkt VIVEL aan de implementatie van de e-learning “Onder 4 Ogen”, gericht op het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid. Een klankbordgroep werd opgericht met vertegenwoordiging van verschillende beroepsgroepen uit de brede eerste lijn. Momenteel test de klankborgroep de ontwikkelde e-learning. We streven ernaar deze e-learning eind april open te stellen voor de eindgebruikers.

Contact

Vragen over een bepaald topic? Vul onderstaand formulier in en contaceer ons. 

Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Gerelateerde artikelen