Skip to content

VIVEL werft aan

VIVEL, het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, is een flexibele expertise- en netwerkorganisatie die de zorg- en welzijnsactoren in de eerste lijn verbindt en versterkt. Onze finale doelstelling is om iedereen in Vlaanderen en Brussel de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Stafmedewerker (social) governance

Ben jij een teamspeler met een talent voor het installeren en opvolgen van een beleid rond (social)governance? Dan ben jij de collega naar wie het VIVEL-team op zoek is.

VIVEL, het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, is een flexibele expertise- en netwerkorganisatie die de zorg- en welzijnsactoren in de eerste lijn verbindt en versterkt. Onze finale doelstelling is om iedereen in Vlaanderen en Brussel de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.
Onze nieuwe collega adviseert en ondersteunt de 60 zorgraden in Vlaanderen en Brussel in hun functioneren als organisatie en als vzw. Daarnaast zal hij/zij ook de dagelijks bestuurder en het bestuur van VZW VIVEL rond dit thema bijstaan met goede raad.

Wat doet een stafmedewerker (social) governance?

 • Opvolgen van (wijzigende) regelgeving rond het functioneren als vzw en/of zorgraad
 • Ontwikkelen, opschalen en dissemineren (o.m. via opleidings- en vormingsinitiatieven) van methodieken rond dit thema in samenwerking met relevante partners binnen en buiten VIVEL
 • Detecteren en signaleren van beleidsmatige en praktische noden i.v.m. social governance binnen VIVEL en in het werkveld van de zorgraden
 • Detecteren en signaleren van noden op het werkveld naar ondersteuning, materialen, opleidingen … rond dit thema
 • Expertise ter beschikking stellen van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurder, de directeur van VIVEL en van medewerkers en bestuurders van de zorgraden
 • Uitbouwen en onderhouden van een netwerk binnen het thema.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten, bestuurskunde, organisatiepsychologie of in de menswetenschappen en je kan ervaring rond het thema voorleggen
 • Je kent de principes van social governance en de (juridische) kaders waarbinnen een vzw wettelijk en organisatorisch functioneert en kan deze vertalen naar zowel dagelijks bestuurder, bestuur, team
 • Je hebt notie van het functioneren binnen organisatienetwerken
 • Je bent contactvaardig en staat voldoende stevig in je schoenen om in een complexe en snel evoluerende werkomgeving te functioneren
 • Je bent een geboren organisator en facilitator
 • Je durft constructief kritisch te kijken naar resultaten, processen en procedures met het oog op het formuleren en implementeren van verbetertrajecten
 • Je bent vertrouwd met de gangbare softwaretoepassingen
 • Je maakt bij voorkeur deel uit van een professioneel netwerk rond dit thema
 • Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig projecten opnemen en opvolgen
 • Jij kan trajecten ter ondersteuning van de zorgraden uittekenen en begeleiden.

Wat zetten we daar tegenover?

 • Een marktconforme verloning en extralegale voordelen
 • Mogelijkheden om bij te leren via vorming en opleiding
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (4/5 is bespreekbaar)
 • Een job, organisatie én sector met maatschappelijke relevantie, vol afwisseling en in volle groei
 • Een fijn en gedreven team
 • Een flexibele balans tussen thuiswerk en kantoorwerk, zeer goed bereikbaar (VIVEL is gevestigd op 500 m van het treinstation Brussel-Noord).

Zin om ons team te vervolledigen? 

Stuur dan je motivatiebrief en CV met foto naar hr@vivel.be tot en met 16 april 2023
Je mag snel na deze datum een reactie van ons verwachten. Je kandidatuur wordt discreet behandeld.
Nog vragen? Neem contact op via hr@vivel.be of op 0475 97 36 98