Zorgzame Buurten en de stille kracht van een digitale community

Meer dan 115 Zorgzame Buurten – verspreid over heel Vlaanderen en Brussel – starten vanaf 1 maart hun buurtproject op. Het zijn telkens unieke projecten die elk op eigen wijze focussen op noden in een buurt, en allemaal draaien rond het bieden van zorg en ondersteuning, en het versterken van sociale cohesie. De samenwerking tussen formele en informele zorg staat bovendien centraal.

Om deze meer dan honderd projecten te ondersteunen en hen met elkaar te laten communiceren, werd besloten om in te zetten op een digitaal platform. Een dergelijk platform opzetten is één, het effectief als stille ondersteunende kracht inzetten, is twee. Gezien de opgebouwde kennis en ervaring rond zowel het technisch opzetten en uitbouwen van een levendige online community voor de 60 zorgraden, werd VIVEL hiervoor gevraagd.

Fien Ost, Community manager van VIVEL, legt uit: “Ondanks de geografische afstand binnen dit project, is het belangrijk dicht bij elkaar te staan met uitwisseling van goede praktijken, het kunnen stellen van vragen en aftoetsen van opties. Niet alleen biedt het platform digitale interactie aan met andere buurten of externen, ook kunnen de verschillende actoren uit de projecten intern via dit platform communiceren. Zo wordt gewerkt met een interactieve community en krijgt elke Zorgzame Buurt een eigen Teamsgroep waarbinnen chats, informatie en allerhande documenten met elkaar kunnen gedeeld worden.”

"Het digitale platform bestaat uit een mooie complementariteit tussen bottom-up en top down communicatie. VIVEL kijkt daarbij zowel vanuit haar eigen expertisebril, als de eigenheid en noden voor de Zorgzame Buurten."
Remi Arnauts
Project and Knowledge Manager - Koning Boudewijn Stichting
Een digitale community als communicatieplatform

Ook voor het consortium, waarin VIVEL vertegenwoordigd is, biedt het digitale platform een korte lijn om dicht bij de zorgzame buurten te staan.

Remi Arnauts, Project and Knowledge Manager bij Koning Boudewijn Stichting vertelt waarom ze bij VIVEL terechtkwamen: “Het kabinet van minister Beke heeft aan de Koning Boudewijnstichting gevraagd om een vormings- en ondersteuningsaanbod uit te werken voor minstens 100 buurten in het kader van de oproep ‘Zorgzame Buurten’. Al vanaf het begin was het duidelijk dat we een communicatieplatform nodig hadden. Dit om buurten onderling te laten uitwisselen, en om hen op een efficiënte manier te kunnen bereiken en te ondersteunen. We hebben vooral gezocht naar laagdrempelige platformen die breed gekend zijn en naar bestaande initiatieven bij zorg- en welzijnsactoren. Zo zijn we terechtgekomen bij VIVEL dat de jongste jaren geïnvesteerd heeft in een platform voor de medewerkers en bestuurders van de 60 zorgraden. Het bleek al snel dat we hier op de goede deur hadden geklopt: de manier waarop VIVEL het platform voor de zorgraden vormgeeft, is een goede match met wat wij moeten kunnen aanbieden aan de zorgzame buurten. Bovendien biedt VIVEL technische ondersteuning en geven ze op vlak van community management een sterke meerwaarde voor ons.”

Bij Zorgzame Buurten staat, net zoals in eerstelijnszones, interdisciplinaire samenwerking en kennisdeling centraal. Remi Arnauts bespreekt de zaken die aanslaan op het platform: “Wat aanspreekt, is dat het niet statisch is, en er een mooie complementariteit bestaat tussen bottom-up en top down communicatie. Gebruikers van het digitaal platform van VIVEL hebben geen schroom om vragen te stellen, dat vinden we inspirerend. Tegelijk is ook de top down structuur helder afgebakend door het vooropstellen van duidelijke regels en gebruiksvoorwaarden. Bovendien is het platform niet enkel een ‘vluchtig’ medium, maar wordt er ingezet op verduurzaming: vragen die worden gesteld, worden snel opgepikt en meegenomen in verdere communicatie. Vragen groeien soms uit tot initiatieven die dan weer borging vinden in de VIVEL Academie. Voor de Zorgzame Buurten wordt verduurzaming en borging van de opgebouwde kennis ook heel belangrijk: ook voor buurten die niet geselecteerd werden of nog niet van start gegaan zijn, kunnen deze projecten een inspiratiebron zijn. Daar zal eerst en vooral de website van de Zorgzame Buurten op inspelen, maar ook het expertisenetwerk van kennisorganisaties en onderzoeksinstellingen, samengebracht in een consortium. Ook VIVEL maakt deel uit van het consortium.”

Remi Arnauts omschrijft dan ook de samenwerking als constructief en aangenaam: “VIVEL luistert aandachtig naar onze vragen en noden, en denkt actief na samen met ons. VIVEL kijkt daarbij niet alleen vanuit de eigen bril maar heeft oog voor de eigenheid en noden van het platform voor de Zorgzame Buurten. We hebben hier samen op korte tijd een mooie basis gelegd.  Zowel op technisch als op organisatorisch vlak. We zullen samen monitoren of de zorgzame buurten vlot hun weg vinden op het platform. We kijken er samen met alle betrokken partners naar uit om eenieders ervaring optimaal te benutten voor de komende twee jaren.”

Meer informatie

Op de hoogte blijven van alle Zorgame Buurten? In de nieuwsbrief Zorgen voor Morgen krijg je kennis en inspiratie uit de lopende projecten.