Zorgsamen Zorgscreener

Omwille van de hoge druk die de coronacrisis blijft leggen op iedereen die werkt in zorg en welzijn, zet de Zorgsamen graag het aanbod van de Zorgscreener op www.dezorgsamen.be nog eens in de kijker.

Wat is de zorgscreener nu precies? 

De zorgscreener is een korte vragenlijst die je als zorgverlener of welzijnswerker anoniem kan invullen. Je krijgt een beeld over jouw welbevinden. Als blijkt dat er verontrustwekkende signalen zijn, krijg je een signaal dat het nuttig is om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener. Bovendien kan je je gegevens achterlaten en dan word je binnen de drie werkdagen gecontacteerd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt een eerste luisterend oor geboden en wordt bekeken hoe je best verder geholpen kan worden.

Mee verspreiden

Aarzel niet om dit aanbod mee te verspreiden onder jouw collega’s, jouw achterban… via je website, interne communicatiekanalen, nieuwsbrieven…

Inspiratie nodig? Ga naar: Check jezelf met de zorgscreener (mailchi.mp)