Zorgraad? Eerstelijnszone? Bestuursorgaan?

Het kan al eens gebeuren dat de termen verkeerdelijk door elkaar gehaald worden.

Daarom zetten we nog even alles op een rijtje, en grepen hiervoor terug naar het eerstelijnsdecreet en het BVR.

Een zorgraad is de door het eerstelijnsdecreet opgerichte structuur die binnen zijn werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

Een zorgraad heeft de juridische vorm van een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid die rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel mag uitkeren of bezorgen behalve voor het belangeloze doel dat in de statuten bepaald is.

In de praktijk zijn zorgraden dus VZW’s met een bestuursorgaan en een algemene vergadering.

Ontdek de werking van een zorgraad in deze animatie

Facebook
Twitter
LinkedIn