Stopzetting vivelverbindt.be

De website vivelverbindt.bewordt vanaf 20 december 2020 definitief stopgezet en vervangen door een digitaal platform voor de zorgradenMedewerkers en bestuursleden van de zorgraden kunnen zo op een interactievere manier goede praktijken met elkaar delen. Ben je zelf lid van een zorgraad en heb je nog geen mail ontvangen met inloggegevens? Contacteer dan de medewerker van je zorgraad. Zij kunnen jouw naam via het digitaal platform doorgeven opdat ook jij hiervoor toegang ontvangt. 

Ben je geen lid van een zorgraad en wil je een goede praktijk voor eerstelijnsprofessionals met ons delen? Dan kan je dit mailen naar info@vivel.be  

Tot op het digitaal platform, 

Team VIVEL