VIVEL ontmoet zit erop!

De afgelopen vier weken hebben we door Vlaanderen gereisd om halt te houden in elke provincie. Met VIVEL ontmoet wilden we onze eerste strategische richtingen waarin we denken uit de doeken doen, en vooral in gesprek gaan met onze zorgraden. Wij vonden het alvast zeer aangenaam elkaar eindelijk nog eens fysiek te ontmoeten en elkaar zowel formeel als informeel beter te leren kennen.  

Het leverde meer dan boeiende gesprekken en kritische maar constructieve feedback op. Hiermee gaan we nu verder aan de slag in het beleidsplan 2022-2026 van VIVEL. 

In cijfers

Lerend netwerk 2.0 

Ondertussen bereiden we volop Lerend Netwerk 2.0. voor, waarbij het finale beleidsplan en de verworven feedback wordt teruggekoppeld. We willen ook van dat event een moment van ontmoeting en kennisdeling maken. Een initiatief dat we jaarlijks zullen herhalen om zo elkaar blijvend te inspireren en te informeren.