VIVEL breekt uit: op bezoek bij CAW

‘VIVEL breekt uit’ – een kennismakingsproject – waarbij VIVEL partners binnen het zorg- en welzijnslandschap beter leert kennen door letterlijk op bezoek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Want dat is waar VIVEL voor staat: verbinden en versterken.

Zo brachten we vorige week een bezoekje aan CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Dit resulteerde in een boeiend en inspirerend gesprek over de manier van werken en de betrokkenheid binnen gezondheidsthema’s vanuit het CAW.

Wat is het CAW?

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk is er voor iedereen met een hulpvraag over welzijn. Dat kan gaan van persoonlijke, financiële en juridische problemen tot dader- en slachtofferhulp. Zij hebben ook een eigen jongerenwerking JAC voor jongeren tussen 12 en 25 jaar voor allerhande hulpvragen rond bijvoorbeeld geld, drugs en familiale problemen.

Ben jij benieuwd naar waar CAW nog mee bezig is? Je vindt meer informatie op hun website.

 

De ontmoeting met CAW verliep constructief. Er was ruimte om zowel op een formele als informele manier informatie uit te wisselen. We zullen elkaar nu sneller vinden om toekomstige uitdagingen samen aan te gaan.

CAW in de eerste lijn

Het CAW is vertegenwoordigd in alle eerstelijnszones. Door hun laagdrempelige en toegankelijke vorm hebben ze een breed netwerk uitgebouwd. Ze verwijzen op die manier gerichter naar de juiste partners om hulpvragen op te lossen.

CAW en VIVEL hebben ook samengewerkt voor de webinarreeks intrafamiliaal geweld. Zij spraken in de webinars over hoe zij slachtoffers van intrafamiliaal geweld opvangen.

Waarom VIVEL breekt uit?

We willen met ‘VIVEL breekt uit’ een stap verder zetten in onze samenwerking met onze partners door elkaar op een betere manier te leren kennen met een werkbezoek bij onze partners. Hierdoor willen we op een constructieve en leerrijke manier een nog meer kennis te verwerven over elkaars werking en nog beter in te spelen op de noden.