Vaccineren? Vaccinatiecentra lanceren laatste oproep

De vaccinatiecentra in Vlaanderen hebben de voorbije maanden schitterend werk geleverd: op 6 maanden tijd kreeg meer dan 90% van de volwassen bevolking een eerste prik en meer dan 86% reeds een tweede prik (zie ook gouden medailles voor de vaccinatiecentra”). Daarmee is de laatste rechte lijn ingegaan. Alle registers worden nog een keer opengetrokken om nog zoveel mogelijk mensen volledig te vaccineren. Want een volledig vaccinatieschema biedt immers de beste garantie op een zo optimaal mogelijke bescherming. Hiervoor wordt er opnieuw nauw samengewerkt tussen de vaccinatiecentra, zorg- en welzijnsprofessionals en partners van het Geïntegreerd Breed Onthaal.

Wat kan jij doen als zorg- of welzijnsprofessional?

Ben je een zorg- of welzijnsprofessional? Dan vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid om jouw niet-gevaccineerde patiënten en cliënten nog eens extra te sensibiliseren.

Zo kan je als zorg- en welzijnsprofessionals zelf een afspraak maken voor patiënten en cliënten die minder digitaal vaardig zijn via https://covidvaccin.doclr.be/ (let op: de vaccinatiecode moet hiervoor gekend zijn). Indien je de vaccinatiecode van je patiënt of cliënt niet ter beschikking hebt, kan je kan je ook op een andere manier een afspraak voor hem of haar maken. De manier waarop dit dient te gebeuren, verschilt van vaccinatiecentrum tot vaccinatiecentrum. Binnen elke eerstelijnszone communiceren de vaccinatiecentra de mogelijke manieren naar zowel burgers als zorg- en welzijnsprofessionals. Heb jij geen informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met de populatiemanager binnen jouw eerstelijnszone. Je kan de lijst met contactgegevens hier terugvinden.

Daarnaast wordt er de komende weken extra aandacht gevraagd voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Ga na of jouw patiënten of cliënten voornamelijk praktische uitdagingen ondervinden om gevaccineerd te worden of ze vooral nog op zoek zijn naar correcte informatie over COVID-19 vaccinatie. 
In het eerste geval kan je contact nemen met de populatiemanager om te bespreken welke oplossingen aangereikt kunnen worden. Je kan zeker ook advies geven aan de populatiemanager over welke specifieke oplossingen jouw patiënten of cliënten nodig hebben.
In het tweede geval kan je een motiverend gesprek aangaan en je patiënt of cliënt correcte informatie bezorgen. Je kan hiervoor gebruik maken van onze cursusMotiverend communiceren over vaccinatie” op onze VIVEL Academie .

Meer informatie?