Vaccinatiecentra – gouden medailles!

 

De vaccinatiecentra, ontstaan en gecoördineerd door een sterke samenwerking tussen lokale besturen en zorgraden, werden bekroond met een Vlaams ereteken. Hét succes? Een combinatie van heel wat ingrediënten, zoals onder meer een sterke vaccinatietraditie, de rol van onze eerstelijnsprofessionals om mensen goed te informeren, en vooral sterke vaccinatiecentra dicht bij de mensen. Neem daarbij de goede samenwerking tussen lokaal bestuur, zorgraad en vrijwilligers en je hebt een toprecept!

Dankwoord minister Beke

Ook Vlaams minister Wouter Beke spreekt zijn bewondering en dank uit voor alle medewerkers en vrijwilligers van de vaccinatiecentra. Want dankzij hun ongelooflijke inzet, motivatie, hulpvaardigheid en vriendelijkheid is de vaccinatiecampagne uitgegroeid tot een heel groot succes!

De eindmeet is in zicht, de marathon nog niet uitgelopen

De vaccinatiecampagne staat echter niet stil. Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen van de COVID-19 vaccinatiefase tussen de huidige werking met 95 vaccinatiecentra en de toekomstige toediening via de reguliere zorg. Het Agentschap Zorg en Gezondheid richtte hiervoor een nieuwe projectgroep ‘Interfase’ op. Net zoals in de eerdere fases zullen VIVEL en 2 afgevaardigden van de Participatiegroep Vaccinatiecentra de zorgraden hierin vertegenwoordigen. Zo kunnen lessons learned uit de huidige vaccinatiecampagne verduurzaamd worden. Verder bestaat de projectgroep uit verschillende beroepsgroepen (Domus Medica, VAN, NPTV, gezinszorg), diensten voor maatschappelijk werk, mutualiteiten, Zorgnet-Icuro, Agentschap Binnenlands Bestuur en VVSG. Op die manier komen werkveld en beleid geïntegreerd samen en kan de marathon verder uitgelopen worden!