Vaccinatiecentra: einde van een marathon in zicht

De vaccinatiecampagne in de vaccinatiecentra gaat zijn laatste weken in. Vanaf 15 oktober sluiten alle vaccinatiecentra definitief de deuren.

Het ideale moment dus om kort terug te blikken op een geslaagde werking, die resulteerde in een hoge vaccinatiegraad. Uniek in de geschiedenis. We willen alle (professionele) medewerkers en vrijwilligers, die dit hebben mogelijk gemaakt nog eens extra te bedanken. Dankjewel!

Naast een grote dankjewel is het ook tijd om het werk van de afgelopen periode te evalueren en na te denken over de verduurzaming van enkele realisaties en functies.

 

Lokale contact- en bronopsporing

Op 18 september organiseerden we in samenwerking met Domus Medica een evaluatiemeeting voor lokale contact- en bronopsporing. Teamleiders en mSPOCs (= medische Single Point Of Contact), die hier de afgelopen maanden heel intensief mee bezig waren, konden elkaar eindelijk fysiek ontmoeten. We evalueerden wat we het voorbije 1,5 jaar geleerd hebben en maakten aanbevelingen over de mogelijkheden van de functies teamleider en mSPOC in de toekomst.

Populatiemanagement

Ook de populatiemanagers die we vanuit VIVEL de afgelopen periode zeer nauw hebben ondersteund (download de pdf: ‘overzicht ondersteuning’), brachten we op 15 september samen. We bespraken de lessons learned van de huidige werking en er werd nagedacht over de verduurzaming van populatiemanagement in de zorgraden.

Wat na 15 oktober?

We streven naar een nog hogere vaccinatiegraad, nog niet iedereen is gevaccineerd. Denk maar aan jongeren die 12 jaar worden, nieuwe verblijvers in Vlaanderen vanuit het buitenland, maar ook de mensen die de voorbije maanden nog niet ingegaan zijn op hun uitnodiging en zich alsnog willen laten vaccineren.

Ook na 15 oktober zullen de zorgraden opnieuw een belangrijke taak krijgen om vaccinatie in deze fase te coördineren, zij staan immers in verbinding met alle actoren in de eerste lijn die hiervoor moeten samenwerken: apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, welzijnspartners, lokale besturen,…

Van zodra de Vlaamse Regering een aantal beslissingen heeft genomen omtrent de verdere aanpak van deze fase, zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een webinar organiseren om iedereen in te lichten.