Update toolbox ‘RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn’

Naar aanleiding van het afgelopen webinar ‘Psychologische zorg in de eerste lijn – de kracht van samenwerking’ heeft de toolbox ‘RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn’ een update gekregen.

Wat is het doel van deze toolbox?

In deze toolbox verzamelen we alle info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Je komt te weten:

  • wat RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden hierin is.
  • welk communicatiemateriaal er beschikbaar is per Netwerk GGZ rond de conventie, op maat van burgers, psychologen/orthopedagogen en verwijzers
  • waar we eind april 2023 staan met betrekking tot de uitrol van de conventie en hoe de samenwerking tussen zorgraden en de netwerken verloopt
  • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken
  • wat de contactgegevens van lokale coördinatoren zijn

Zodra er nieuwe info beschikbaar is, vullen we deze toolbox aan.

Als je een medewerker of bestuurder bent van de zorgraad, dan heb je ook toegang tot onze toolbox over de RIZIV-conventie specifiek voor zorgraden.