Stel je zorg niet uit!

Dat is de boodschap van een campagne van het Vlaams Patiënten Platform (VPP) en VIVEL samen met de zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn. Laten we samen deze boodschap wijd verspreiden: Stel je zorg niet uit & maak vandaag nog een afspraak met jouw zorg- of hulpverlener. Ook in deze coronatijden doen zorg- en hulpverleners er alles aan om jouw zorg op een veilige manier te laten verlopen.  

Begin april 2020 werd er omwille van het coronavirus heel wat zorg uitgesteld. Het VPP bracht daarom in kaart welke zorg werd uitgesteld en wat de gevolgen daarvan waren in het rapport uitgestelde zorg. Vervolgens werd de zorg heropgestart en wees het rapport rond heropstart uit dat nog 40% van de deelnemers zelf zorg uitstelt. Een mogelijke verklaring is dat deelnemers nog steeds angst hebben om besmet te worden. Daarnaast zou het ook kunnen dat deelnemers onvoldoende kennis hebben over welke zorg opnieuw is opgestart en nog verder zal opstarten.

In september lanceerde het VPP een derde bevraging. Daaruit bleek dat slechts een minderheid van de afspraken werd uitgesteld maar dat toch nog 30% van de deelnemers zelf zorg uitstelde. In de tweede golf werd er in de tweede lijn opnieuw niet-essentiële zorg uitgesteld, maar de eerste lijn blijft op een veilige manier verder werken.  

Met enkele sprekende afbeeldingen kan je deze boodschap delen op je website, sociale media of nieuwsbrief. 

Download hier de afbeeldingen: 📷   📷   📷