Startdag Zorgzame Buurten

Op 24 maart vond de officiële startdag van de Zorgzame Buurten plaats. Deze startdag werd een fysieke bijeenkomst met inspirerende sprekers, informatieve presentaties, een boeiend panelgesprek en waardevolle netwerkmomenten.

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

Hoge betrokkenheid zorgraden

In 6 projecten is de zorgraad zelf penhouder. Bij meer dan 60% van alle ingediende projecten zijn zorgraden betrokken. 

“Zorgraden hebben als doel zorg en welzijn bij elkaar te brengen en de PZON hierbij centraal te stellen. Ook Zorgzame Buurten delen ditzelfde doel. Binnen VIVEL beschouwen we de ingediende projecten als onmisbare schakel om geïntegreerde zorg mee vorm te geven. De verduurzaming van deze projecten en de concrete samenwerking met zorgraden zullen een belangrijk rol spelen in de toekomst van de eerste lijn.“

Caroline Verlinde, directeur VIVEL Tweet

Consortium als ondersteunende factor

Het consortium, dat de zorgzame buurten ondersteunt, is een flexibel partnerschap van academische actoren, kennisinstellingen en coaches. Dit door middel van informatiedeling, opleiding en het inzetten van het eigen netwerk.

“Ik zal zetelen in het consortium en zal de evoluties van de verschillende projecten op de voet volgen. Vanuit VIVEL engageren we ons om te ondersteunen waar nodig, goede praktijken op te pikken en waar mogelijk binnen de eerste lijn op te schalen. Kortom: verbinden en versterken.”

Lie Verrijssen - stafmedewerker VIVEL Tweet

Wil jij meer weten over het project zorgzame buurten?