Standpunt VIVEL over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen op vlak van zorg en welzijn

De Vlaamse overheid koos in het Oekraïne-dossier voor een gedecentraliseerde aanpak, waarbij de rol van de zorgraden niet onmiddellijk duidelijk was. Ook voor VIVEL was het even zoeken hoe we onze rol konden opnemen. Het bestuursorgaan formuleerde hierover dan ook een standpunt.


Rol van VIVEL:

  • Intersectoraal overleg organiseren en voeden in functie van afstemmen en ter beschikking stellen aan verschillende betrokken partijen en bronnen van informatie
  • Afstemmen met Domus Medica en VVSG om gecoördineerd de actoren op het terrein de correcte info en ondersteuning te kunnen verschaffen
  • Zorgraden die in het kader van de Vlaamse opdrachten aangeduid worden als penvoerende organisatie, samenbrengen en ondersteunen in de organisatorische opdracht
  • Zorgraden zo nodig begeleiden/ondersteunen bij hun kandidatuurstelling voor tijdelijke financiering van de federale overheid

Signaal naar de overheid

Daarnaast geeft het bestuursorgaan van VIVEL een duidelijk signaal naar de overheid toe. We betreuren namelijk dat de expertise uit de vaccinatiestrategie met zorgraden in een leidende rol niet werd ingezet. Bijkomend merken we op dat de huidige gefragmenteerde financiering administratief complex is en de doelstelling van het aanbieden van geïntegreerde zorg- en ondersteuning in de eerste lijn bemoeilijkt.

Vanuit VIVEL zullen we alle betrokken partijen ondersteunen om de uitgewerkte oplossingen op het terrein te laten slagen. Wel vragen we de overheid met aandrang om bij toekomstige crisissen gehoor te geven aan de betrokken stakeholders zodat daar beter passende oplossingen kunnen gevonden worden.

Webinar vrijdag 3 juni

Welke organisaties bieden welke ondersteuning op vlak van gezondheid voor Oekraïense ontheemden? Bij wie kan je terecht voor praktische ondersteuning rond zingeving, vrije tijd, … ?  

Als zorg- en welzijnsprofessional is het essentieel dat je op de hoogte bent van dit aanbod en hiernaar kan doorverwijzen. Daarom organiseren we in samenwerking met onze partners, op vrijdag 3 juni om 12u een webinar voor alle zorg- en welzijnsprofessionals, medewerkers van zorgraden en lokale besturen.

Programma, sprekers en deelnamelink vind je op de pagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Overzichtspagina

Domus Medica werkte samen met VIVEL en VVSG een infopagina uit rond het organiseren van het zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden. Hiermee kan je als arts, lokaal bestuur en zorgraad praktisch aan de slag.