Scirocco pilootproject – consensusworkshops

Wat is Scirocco? 

Scirocco is een consortium van verschillende Europese partners die zich inzetten voor de implementatie en evaluatie van geïntegreerde zorg. De Scirocco tool biedt een internationaal ontwikkeld referentiekader voor discussie en reflectie over geïntegreerde zorg. Dit hulpinstrument meet aan de hand van twaalf dimensies de bereidheid en maturiteit tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie. Zo worden sterktes en verbeterpunten in kaart gebracht. De onderzoeksgroep doelgerichte zorg van UGent ontwikkelde een Nederlandstalige versie die aangepast is aan de Vlaamse Zorg- en welzijnscontext binnen de eerste lijn.

Consensusworkshops als startpunt voor beleids- en actieplan

In de vier deelnemende zones van het Scirocco pilootproject (ELZ Aalst, ELZ Brugge, ELZ Oost-Meetjesland en ELZ West-Meetjesland) vonden de eerste consensusworkshops plaats.

Aan de hand van de Scirocco tool en de verschillende dimensies, ontstond een interactief gesprek. In wat volgt zitten de stafmedewerkers van de verschillende zorgraden samen met VIVEL, het Agentschap Zorg en Gezondheid en UGent om aan de hand van het verslag een logic model op te stellen. Finaliteit? In dit model worden op basis van consensus, korte en lange termijndoelstellingen opgesteld en wordt er gekeken naar welke middelen hiervoor nodig zijn. Dit logic model vormt dan de basis voor een nieuw beleids- en actieplan.

Een echte aanrader!

Claudine Verbrugghe, Coördinator van Eerstelijnszone Brugge is alvast enthousiast en blikt terug op een leerrijke en positieve ervaring.

“Dit was een positieve, maar ook wel intense ervaring. We vulden vooraf zelf de tool in en tijdens de drie uur durende workshop gingen we dieper in op de resultaten en cijfers, die soms ver uit elkaar lagen.” Volgens Claudine ontstonden op deze manier constructieve discussies en consensus. “Die verschillende invalshoeken werkten verhelderend en door context te geven aan bepaalde toegewezen cijfers, ontstonden nieuwe inzichten. Ook de externe begeleiding zorgde voor een neutrale kijk op de zaak.”

Stilstaan, om vooruit te gaan! Dat is wat Claudine vooral heel positief ervaarde: “Het is niet alleen leerrijk, maar ook goed om tussen ons kunst en vliegwerk even stil te staan en het geheel te overschouwen. En daaruit conclusies te trekken, en deze aansluitend ten volle op te volgen en er samen voor te gaan. Een echte aanrader voor alle zorgraden!” besluit Claudine.

Ondertussen onderzoeken we bij VIVEL hoe we deze ervaringen in een ‘Scirocco light’ ondersteuning kunnen gieten. Zodoende ook andere zorgraden op één of andere manier met deze tool aan de slag kunnen.