Samenvatting: Webinar psychologische zorg in de eerste lijn

Vanuit de projectgroep GGZ organiseerde VIVEL samen met haar partners op 25/04 een webinar over de doelgroepen van de conventie en hoe je met de juiste informatie psychologische zorg binnen de eerste lijn kan realiseren.

Geslaagde editie met tal van doorverwijzers

Met 485 inschrijvingen, waarvan 89 artsen, 124 psychologen, 46 leden van de zorgraad, 35 maatschappelijke werkers, 16 GGZ netwerk medewerkers, 15 medewerkers van een lokaal bestuur en nog tal van andere functies en organisatie, kunnen we spreken van een gevarieerd en geslaagd webinar. Waarbij het doel – duidelijkheid verschaffen en een update geven van waar we staan met de uitrol van de conventie – behaald werd.

Update Toolbox RIZIV-conventie op VIVEL Academie

Heb jij al kennisgemaakt met de toolbox RIZIV-conventie? Deze toolbox is er voor alle eerstelijnsprofessionals binnen de psychologische zorg. Je vindt er info over hoe je de zorg van jouw patiënten/cliënten kan versterken die een nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn, wat de RIZIV-conventie precies inhoudt en de rol van eerstelijnszones en netwerken GGZ hierin. Naar aanleiding van dit webinar krijgt deze cursus in de maand mei een  update en wordt de opname hierin geïntegreerd. Ook de opnames van het vorige webinar kan je hier nog bekijken.

Wat volgt?

We zijn bezig met de opmaak van een lokale module ‘samenwerking huisarts & ELP’ met oog voor het ondersteuningsaanbod vanuit welzijn  en we zullen hier ook een ’train de trainer’ aan koppelen. Deze module wordt mogelijk gemaakt door een werkgroep met partners Domus Medica, VVKP, CAW en Huis voor Gezondheid.

Bekijk de opname - webinar 25/4