RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn – Q&A

In het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerstelijn ontwikkelde VIVEL een handige Q&A. 

Deze vormt het herwerkte communicatiepakket voor de verwijzers in het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerstelijn. Dit communicatiepakket werd gerealiseerd vanuit de federale werkgroep ‘Communicatie’ binnen het Begeleidingscomité.

De Q&A schetst de context en legt de inhoud van de huidige conventie psychologische zorg uit voor professionals die in aanraking komen met mensen met een hoge “precariteit”.

Delen? Graag!

We vragen om deze link maximaal te verspreiden binnen jullie organisaties en binnen jullie netwerk, opdat de groep van verwijzers (individuele zorgverleners, zorg – en welzijnsorganisaties, …) worden geïnformeerd over de missie, visie en doelstellingen van de conventie. 

Zo zorgen we er samen voor dat de mensen die de zorg nodig hebben, hun weg ernaar kunnen vinden.