Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood centraal stellen? Doen we!

Iedereen spreekt over de boodschap: “de PZON centraal!” Maar wat houdt dit precies in?

Eind maart organiseerde VIVEL, in samenwerking met de verschillende partners, een “Denk- en Doedag” . Hierin werden de resultaten uit de bevragingen, de goede praktijken van betrokkenheid van de Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood, in de zorgraden en het bereiken van hun achterban besproken.

Daarnaast ontwikkelde VIVEL onder meer de “gereedschapskoffer” voor concrete ondersteuning.