PZON centraal in de zorgraad

De persoon met een zorg en ondersteuningsnood (PZON) meer betrekken in de zorgraad is een thema waarop we vanuit VIVEL willen inzetten. Daarom schreven we een bestek uit om ons daarbij te helpen. 

Doel is het uitwerken van een realistisch en haalbaar voorstel van plan van aanpak, waarin ondersteuning en opleiding – afgestemd op de realiteit van VIVEL en de zorgraden – wordt voorzien.

Concrete aanpak project

Tijdens de zomer schreef VIVEL het bestek uit dat eerstdaags gegund wordt.

De opdracht bestaat uit 5 onderdelen die samen leiden tot een voorstel van plan van aanpak:

  1. Stakeholderanalyse: landschap van actoren die actief zijn rond PZON- en burgerparticipatie in kaart brengen.
  2. Overleg organiseren met deze actoren om te kijken in welke mate zij aan de noden van de PZON en de zorgraden tegemoet kunnen komen, in samenspraak met VIVEL.
  3. Opsporen van enerzijds bestaande praktijken via bevraging binnen de zorgraden en anderzijds detecteren van bijkomende noden van de PZON. Deze noden synthetiseren en analyseren.
  4. Naar een consistent geheel: deze analyses koppelen aan de noden van zorgraden (via focusgroepen of andere methodieken).
  5. Verwerken resultaten bevraging en hierover rapporteren in een voorstel van plan van aanpak met concrete voorstellen van acties tav VIVEL en de zorgraden

Wil jij graag op de hoogte blijven van dit traject? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief