Project #CAVAsa wordt #CAVAsa 2.0

De naam #CAVASa is een samenvoeging van de afkorting van de twee initiatiefnemers Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN).

Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden bij hun patiënten, maar weten niet altijd wie de persoon hierin kan ondersteunen. #CAVASa is een project dat de sociale functie van de huisapotheker net daarom ondersteunt. Bij het vaststellen van een psychosociale nood kan de apotheker, in afspraak met de betrokken persoon, doorverwijzen.

Het CAW geldt als eerste aanmeldpunt, doet een brede vraagverheldering en biedt directe hulp en verwijst eventueel door naar de meest gepaste hulp.

Kortom, de einddoelstelling is om zoveel mogelijk burgers die vandaag niet geneigd zijn om hulp te zoeken, te motiveren en toe te leiden naar de juiste hulpverlening.

Pilootproject CAVAsa wordt verlengd

De pilootfase #CAVAsa die liep in 9 eerstelijnszones, samen met ongeveer 77 huisapothekers is in februari 2022 afgelopen. De Vlaamse overheid voorziet middelen voor de verlenging van het CAVAsa project, dat voortaan CAVAsa 2.0 zal heten. Ondanks het grote enthousiasme, konden weinig apothekers vorig jaar ruimte vrijmaken om ten volle in dit project te stappen. De verlenging geeft daarnaast ook de opportuniteit om meerdere zones te betrekken. Zo zullen alle eerstelijnszones van de deelnemende regionale CAW’s nu ook kunnen participeren.

Rol VIVEL

VIVEL zit samen met het departement, de Academie voor de Eerste Lijn, VAN en CAW in de reflectiegroep. Deze komt per jaar 2 tot 3 keer samen om zo de voortgang van het project te bespreken en in groep te reflecteren.