Project #CAVASa van start

Wat?

Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden bij hun patiënten, maar weten niet altijd wie de persoon hierin kan ondersteunen. #CAVASa is een project dat de sociale functie van de huisapotheker net daarom ondersteunt. Bij het vaststellen van een psychosociale nood kan de apotheker, in afspraak met de betrokken persoon, doorverwijzen naar gepaste hulp.

Kortom, de einddoelstelling is om zoveel mogelijk burgers die vandaag niet geneigd zijn om hulp te zoeken, te motiveren en toe te leiden naar gepaste hulp.

“De naam #CAVASa is een samenvoegsel van de afkorting van de twee initiatiefnemers, CAW en VAN Samen” licht Aline Ghijselings toe. “Het verwijst ook naar de vaak gestelde vraag ‘ça va’, ‘Hoe gaat het?’. Een vraag die de lokale huisapotheker vaak stelt en die de essentie van het project benadrukt.”

Het CAW geldt als eerste aanmeldpunt, doet een brede vraagverheldering en biedt directe hulp en verwijst eventueel door naar de meest gepaste hulp.

Dit is dan ook een gezamenlijk initiatief van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Groep) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en wordt mogelijk gemaakt via de relancemiddelen in het kader van COVID-19 via het kabinet van minister Wouter Beke.

Pilootfase in eerstelijnszones

#CAVASa loopt momenteel in 9 eerstelijnszones, samen met ongeveer 77 huisapothekers, en is daarmee in de pilootfase. Deze loopt tot einde december 2021.

Starten deden de deelnemende huisapothekers op 7 september met een kick-off. Op het programma stonden inzichten in het herkennen van psychosociale noden aan de hand van vijf casussen. Ook werd toelichting gegeven over de rol van het CAW. De deelnemende huisapothekers ontvingen het nodige materiaal en werden per eerstelijnszone verder geïnformeerd.

Op 30 september staat het tweede deel van de opleiding gepland, waarin dieper zal worden ingegaan op de communicatie met een patiënt met een psychosociale hulpvraag.

Tegen begin volgend jaar hoopt het projectteam de nodige lessen te kunnen trekken om het project te kunnen uitrollen naar alle apotheken binnen alle eerstelijnszones.

Wil je meer weten?

Meer informatie over dit project? Contacteer Aline Ghijselings via e-mail.