Prijs voor beste proefschrift, master- of bachelorproef 2021

De Academie voor de Eerste Lijn reikt opnieuw de ‘Prijs Academie voor de Eerste Lijn’ uit. De prijs is bedoeld om de beste afstudeerwerken of proefschriften op het terrein van de eerstelijnszorg in het licht te stellen en zo het onderzoek op dit domein aan te moedigen. Wat wij vanuit VIVEL ten volle toejuichen. Kandidaten die in aanmerking komen voor deze prijs, zijn studenten die een bachelor-, master- of doctoraatsopleiding volgen in Vlaanderen.

Kandidaat stellen?

Het kandidaatsdossier bestaat uit titel, doelstelling, methode, resultaten, discussiepunten en toekomstperspectieven rekening houdend met het aantal toegelaten karakters. Dit dossier is opgesteld in het Nederlands in volgend format Primary Care Academy Award Kandidaatsdossier 2021. De dossiers worden beoordeeld door de leden van de stuurgroep van de Academie.

Het afstudeerwerk of proefschrift rapporteert over praktijkgericht onderzoek of een verbeterproject in de eerstelijnszorg. Dit kan zowel in de eerstelijnsgezondheidszorg als welzijnszorg zijn. Het afstudeerwerk is volledig afgewerkt, met uitzondering van een doctoraatsproefschrift, deze dient nog niet verdedigd te zijn.

Indienen kan tegen ten laatste vrijdag 24 december 2021 om 12u via sandra.martin@ucll.be.