Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken verbindt de preventieve gezondheidszorg

Werken aan een vitale leefstijl, een betere levenskwaliteit en een gezonde leefomgeving? Dat doen we niet alleen. VIVEL maakt daarom deel uit van de Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (PO OSW). Meer bepaald de netwerkgroep Zorg en Welzijn. 

Wat is het?
PO OSW is een partnerorganisatie die verschillende spelers binnen de preventieve gezondheidszorg samenbrengt. Zij zijn de verbinding tussen de partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Met welk doel?
Een versterkte samenwerking tussen partners in preventie om samen met een breed netwerk aan actoren te zorgen voor meer gezonde(re) Vlamingen.

Concreet? 
Gezamenlijke actieplannen opstellen met de verschillende partners per levensdomein: lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, vrije tijd, gezin en werk. Zo ontstaat een betere stroomlijning van het aanbod uit de preventiesector naar die verschillende levensdomeinen op vlak van kennis, communicatie en uitvoering.

De grote ambitie?
Samen meer impact creëren en dus nog meer gezonde(re) Vlamingen! 

Wat doet VIVEL op vlak van preventie?
Ook binnen VIVEL wordt er ingezet op preventie. Zo is er een werking preventie opgericht met drie nieuwe medewerkers. Met als opdrachten om preventiemethodes uit te dragen naar de brede eerste lijn, te netwerken tussen stakeholders en allerlei projecten rond preventie op te volgen.

>> Benieuwd naar meer? Stuur gerust een mailtje naar Hannah via hannah@vivel.be