Ouderenmis(be)handeling e-learning

De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen dat een grote impact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt herkend en in het kader van de vergrijzing zal deze problematiek enkel toenemen.

Professionals binnen zorg en welzijn kunnen gratis een e-learning volgen die leert ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten. Deze werd ontwikkeld door Domus Medica met de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De e-learning bestaat uit 5 modules en heeft een gemiddelde doorlooptijd van 60 minuten en is vrij beschikbaar voor alle eerstelijnsprofessionals. Artsen die lid zijn van Domus Medica kunnen de e-learning via medicampus volgen en accreditering aanvragen.