Opleidingstraject ‘organisatienetwerk’ in de kijker

Een snel veranderend landschap in combinatie met complexe uitdagingen? Dat is waar zorgraden voor staan. We detecteren dan ook meer en meer de nood aan kaders en ondersteuning om te groeien als organisatienetwerk. Daarom zette VIVEL in samenwerking met Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Over de Muur een opleidingstraject op poten, gericht naar de medewerkers en bestuurders van de zorgraden. Enerzijds willen we een theoretisch kader en gedeelde taal aanbieden, anderzijds willen we de zorgraden samenbrengen en hen diverse methodieken aanleren om de theorie om te zetten in praktijk. 

Wat is een organisatienetwerk?

Prof. dr Patrick Kenis en prof. dr. Joris Voets (beide onderzoekers en experten binnen de sectie organisatie-ontwerp en samenwerkingsverbanden) geven als definitie: “Organisatienetwerken verbinden en delen informatie, middelen, activiteiten en competenties van soevereine en unieke organisaties om samen een outcome te bewerkstelligen die geen van de organisaties afzonderlijk tot stand kan brengen.”

Anders gezegd: samen brengen, samen werken, verbinden, delen en verstreken om vooruit te gaan.

Als zorgraad zijn we te klein om zo’n opleiding zelf te organiseren. Ik ben heel blij dat VIVEL dit op zich neemt en overkoepelend trekt. Dit is een goede manier om ons te kunnen ondersteunen. VIVEL is ook heel bereikbaar en staat ook open voor onze feedback vanuit de zorgraad.

Service design creëert unieke dienstverlening

Om denkprocessen in een organisatienetwerk vorm te geven wordt er vaak gewerkt volgens de principes van service design. Service design is het plannen en organiseren van mensen, infrastructuren, communicatie en materiële componenten van een service. Het is een holistische benadering gericht op de end-to-end service ervaring via alle kanalen en op alle contactmomenten, vanuit het perspectief van een klant en de organisatie. Om op deze manier een unieke dienstverlening te creëren.

Anders gezegd: service design is het verbeteren van je diensten terwijl je je verplaatst in je doelgroep.

Wat houdt het opleidingstraject in?

Op 26 september 2022 gaven we de aftrap van het opleidingstraject “de zorgraad als organisatienetwerk”. Na het plenaire startmoment volgen 3 sessies, waarbij we op provinciaal niveau de opgedane kennis en handvaten oefenen. Dit vindt plaats in de tijdspanne van oktober 2022 – maart 2023. Nog in maart vindt een specifieke sessie voor bestuursleden van zorgraden plaats.

Ter afronding van dit opleidingstraject worden in mei twee praktijkmomenten georganiseerd, waar de deelnemers met concrete casussen aan de slag gaan en de tools uit de opleiding gebruiken. Dit is natuurlijk niet het einde van het verhaal. Het hervormingstraject ‘Slagkrachtige zorgraden’ legt veel nadruk op de zorgraad als organisatienetwerk. Vanuit VIVEL zullen we dus zeker verder ondersteuning en inspiratie blijven aanbieden over dit thema.