Nieuw vergoedingssysteem voor Multidisciplinair Overleg (MO)

Sinds 1 mei 2020 ging een nieuw vergoedingssysteem voor multidisciplinair overleg in de thuissituatie van start. Hierbij worden de eerste stappen richting  zorgcoördinatie  gezet . Er wordt ingezet op het zelfzorgvermogen van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood (PZON).

Overlegorganisator

Een belangrijke wijziging is dat vanaf 1 mei een overleg volledig wordt voorbereid en afgehandeld door een overlegorganisator. De overlegorganisator maakt geen deel uit van het zorgteam en neemt de rol op van een neutrale partij die het overleg voorbereidt en voorzit.
De lijst van overlegorganisatoren vind je binnenkort op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

PZON en mantelzorger

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet in op een maximale betrokkenheid van de PZON en verliest daarbij ook de mantelzorger niet uit het oog. Bij voorkeur is deze eveneens aanwezig op het overleg.

De nodige sjablonen om een overleg te organiseren en af te handelen worden voorzien op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vergoeding

De vergoeding voor het overleg wordt eveneens aangepast.

Er worden drie rollen voorzien:

  • Overlegorganisator: neemt bij voorkeur geen rol op als zorgbemiddelaar.
  • Zorgbemiddelaar
  • Deelnemer(s): er worden maximaal 4 deelnemers vergoed bij een overleg. Hiervoor wordt gewerkt met een cascadesysteem.

Dit betekent dat er maximaal 7 personen een vergoeding kunnen ontvangen. Iedereen die deelneemt aan het overleg kan één vergoeding ontvangen. Vergoedingen kunnen dus niet gecumuleerd worden.

De vergoedingen worden geïndexeerd en bedragen 120 euro voor de overlegorganisator, 40 euro voor de zorgbemiddelaar en 25 euro voor een deelnemer.

Meer informatie, zoals de voorwaarden om een geldig MO in te dienen en de sjablonen die de overlegorganisator nodig heeft om het overleg voor te bereiden, voor te zitten en af te werken, kan je hier vinden.

Voor de maanden mei en juni 2020 komt ook digitaal multidisciplinair overleg in aanmerking voor een vergoeding.