Mantelzorgplan in volle opmaak

Mantelzorg is een cruciaal element binnen de eerstelijnscontext en dus vormt een gedragen beleidsplan daarbij een belangrijk instrument. 

Vanuit onze rol als Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg (onderdeel van VIVEL) schrijven we momenteel volop aan het mantelzorgplan en zijn we in de laatste fase beland. Dat doen we in co-creatie met de 6 erkende mantelzorgverengingen, ZoJong (jonge mantelzorgers) en Magenta (ouders van kinderen met een beperking). Hiervoor werken we samen met de Academie voor de Eerste Lijn, promotor prof. dr. Emily Verté en hoofdonderzoeker dr. Deborah Lambotte. Zij begeleiden mee dit proces met een team van onderzoekers.

We verzamelden heel wat informatie via onderzoek (focusgroepen, bevraging, linken met andere onderzoeken) en aftoetsing bij diverse beleidsdomeinen (sport, jeugd, cultuur & vrije tijd, onderwijs, werk) en stakeholders, waarbij ook mantelzorgers betrokken waren. Deze verwerken we in een overzichtelijk en realistisch mantelzorgplan dat begin 2022 zal gelanceerd worden.

tijdslijn mantelzorgbeleid VIVEL

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, personen met een handicap en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Eigen aan mantelzorg is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. Mantelzorg gaat om extra zorg. Een ding is duidelijk, een mantelzorger staat er niet alleen voor! Hierbij dan ook een handig overzicht van wie en waar je informatie kan terugvinden.

Algemene informatie over mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Dit is het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Hier verzamelen en verbinden we actuele kennis en informatie over mantelzorg.