Ken jij de VIVEL Academie al?

Wat is de VIVEL Academie?

Een digitaal platform die toegang biedt tot een waaier aan webinars, e-learningmodules en kennis voor zowel de zorgraden als eerstelijnsactoren. Het opleidingsaanbod en de opgebouwde expertise van éénlijn.be werd hierin ingebed. Kortom een toegankelijke leeromgeving in volle ontwikkeling. 

Het leerplatform heeft als doel kwalitatieve opleidingen (e-learnings, webinars,…) en activiteiten (intervisies, evenementen…) aan te bieden, georganiseerd door VIVEL en/of organisaties waarmee VIVEL samenwerkt. Met als finaliteit, vorming en expertise aan te bieden in functie van de veranderende omgeving waarbinnen de eerste lijn werkt. 

"Vorming is een belangrijke kernopdracht van VIVEL. Het is een krachtig instrument om geïntegreerd, doelgericht en interprofessioneel samen te werken om zo de eerste lijn te versterken en te verbinden."

Sophie Liekens - stafmedewerker VIVEL

Hoe ga je aan de slag? 

Aanmelden is niet nodig, tenzij dat expliciet anders is aangegeven in de cursus. 

Cursussen in de kijker

Elektronisch voorschrijven en afleveren
In deze cursus leggen we je uit wat Recip-e is en hoe je elektronisch kunt voorschrijven en afleveren via Recip-e. We leggen uit wat dematerialisatie of papierloos voorschrijven is. Om dit proces zowel voor de burger als voor de zorgverleners duidelijk uit te leggen, werden twee informatieve video’s gemaakt.
Elektronisch voorschrijven en afleveren
Zorgcoördinatie & Casemanagement
Zorgcoördinatie en casemanagement zijn geen vreemde begrippen. Het is echter een vlag die vele ladingen dekt en die vaak verschillend geïnterpreteerd worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een model voor zorgcoördinatie en casemanagement in de eerste lijn.

Het verschil tussen zorgcoördinatie en casemanagement wordt in deze online cursus verduidelijkt en er wordt een voorbeeld aangehaald van hoe dit uitgewerkt kan worden in de praktijk.
Daarnaast hebben we aandacht voor de huidige situatie totdat het nieuw regelgevend kader er is. We nemen je ook mee in het idee van integrale zorg, waar zorgcoördinatie en casemanagement deel vanuit maken.
Zorgcoördinatie & Casemanagement