Kadernota zorg en welzijn

In mei 2021 deden we een bevraging bij de zorgraden om na te gaan hoe de samenwerking tussen zorg en welzijn verliep. Tijdens de zomer organiseerden we twee focusgroepen om de bevindingen die uit de bevraging voortkwamen, verder af te toetsen. Samen met het Lerend Netwerk in Oost-Vlaanderen brachten we deze informatie samen in een kadernota. De nota werd goedgekeurd door het bestuursorgaan van VIVEL en bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Waarom doen we dit?

De nota werd opgemaakt om de middelen en werking die voorzien zijn in Oost-Vlaanderen vanuit het voormalige Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) te bestendigen. De voorbeelden in de nota komen om deze reden veelal uit Oost-Vlaanderen, maar kunnen ook worden doorgetrokken naar andere zones in Vlaanderen. De nota heeft finaal de doelstelling om de middelen en werking die voorzien zijn in Oost-Vlaanderen uit te breiden naar heel Vlaanderen.