Inzet psychologische functies in de eerste lijn

In het kader van de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg gericht op gemeenschapsgerichte zorg wordt volop ingezet op een lagere (financiële) drempel voor psychologische zorg.

Zo zal een deel van de middelen gaan naar de oprichting van twee zorgfuncties: de functie eerstelijnspsychologische zorg en de functie gespecialiseerde psychologische zorg.

Coördinerende rol

De netwerken geestelijke gezondheidszorg krijgen een coördinerende en trekkende rol in de uitbouw van beide zorgfuncties. Op 26 juli werd met het Verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst betreffende de financiering afgesloten.

Rol Zorgraden

In een officieel document erkent Minister Beke de kracht van de zorgraden en vraagt hen een engagement tot samenwerking aan te gaan. Zo zouden de zorgraden aanspreekpunten vormen voor de netwerken geestelijke gezondheid om de twee zorgfuncties lokaal te implementeren.

Rol VIVEL

Met VIVEL wordt een passende ondersteuning uitgewerkt in de concretisering van dit traject, startend met een infosessie op 20 september georganiseerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de federale overheid.