VIVEL gaat internationaal: ICIC 2022

Van 23 tot 25 mei vond de International Conference on Integrated Care plaats te Odense in Denemarken. Op de agenda stonden heel wat topics, zoals geïntegreerde zorgsystemen die essentieel zijn om demografische uitdagingen op te lossen en het verblijf in het ziekenhuis in te perken. Maar ook de digitalisering en realtime informatie zijn belangrijke factoren om snel en accuraat te reageren op de vraag en nood van de patiënt. Zo wordt de patiënt “empowered” om de eigen ziekte te begrijpen en aan te pakken.

Ook VIVEL van de partij

VIVEL werd, in samenwerking met collega’s van Optimedis AG en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, gevraagd een workshop te organiseren over de Scirocco tool en het gebruik van de logic-model methode. 

Daarnaast woonden de VIVEL-stafmedewerkers allerlei sessies bij over globale zorgthema’s, waaronder persoons- en doelgerichte zorg, geïntegreerde zorg, opleidingen en ICT tools (bv. digitaal voorschrijven). Het ICIC congres was bovendien de ideale gelegenheid om te netwerken en inspiratie op te doen uit de zorgwerking in andere landen.

Ook de zorgraden (Regio Aalst, Brugge en Meetjesland) die al met het Scirocco traject aan de slag waren, deelden hun ervaringen en inzichten op de conferentie.

“Wat ik meeneem naar de toekomst? Het kader dat Scirocco creëert om lokaal als zorgraad de nodige keuzes te maken waarop we moeten inzetten m.b.t. geïntegreerde zorg. Een zorgraad krijgt hierdoor de broodnodige houvast!”

Het ABC van de Scirocco tool

Scirocco is een internationale tool om reflecties en discussies over geïntegreerde zorg te voeren. Dit hulpinstrument meet aan de hand van twaalf dimensies de maturiteit en groeikansen tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie. Zo worden sterktes en verbeterpunten in kaart gebracht. De onderzoeksgroep doelgerichte zorg van UGent ontwikkelde een Nederlandstalige versie die aangepast is aan de Vlaamse Zorg- en welzijnscontext binnen de eerste lijn.

De werking Scirocco tool kan je in 3 grote stappen onderverdelen:

  • Stap 1: Alle deelnemers vullen de online tool in waar ze hun inschatting op de 12 dimensies geven.
  • Stap 2: De scores worden door de tool verwerkt tot een diagram. Op basis daarvan wordt er met de deelnemers een consensusworkshop georganiseerd. Tijdens deze workshop gaan we in dialoog met elkaar over wat goed en minder goed gaat en trachten we op basis van de uitwisseling tot een consensusscore en verslag te komen.
  • Stap 3: Op basis van de consensus kunnen de deelnemers verder een traject uitstippelen om bepaalde dimensies of topics aan te pakken. Het biedt kansen om prioriteiten te bepalen die je dan kan meenemen naar acties, projecten of beleidsplannen. Je kan deze beleidskeuzes en acties vertalen naar een logic model, een model waarop je kan bekijken wat de concrete invulling van jouw middelen is.

De ondersteuning in stap 1 en 2 gebeurt voor zorgraden in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

In het voorjaar is er een succesvol pilootproject gestart met 4 zorgraden. De bedoeling is om dit jaar meer zorgraden te betrekken om gebruik te maken van deze tool. 

ICIC 2023 in Antwerpen

Op het einde van dit boeiend meerdaags congres werd de fakkel doorgegeven aan Vlaanderen. Van 22-24 mei 2023 zal ICIC namelijk plaatsvinden in Antwerpen! De aanwezige collega’s hebben alvast de nodige inspiratie opgedaan in Denemarken om de volgende editie in goede banen te leiden. ICIC 2023, here we come!

Enkele thema’s die dan aan bod zullen komen zijn zorgzame buurten en samenwerken binnen de geïntegreerde zorg. Benieuw naar alle thema’s die volgend jaar aan bod zullen komen? Klik dan hier.

“Het is een buitenkans voor Vlaanderen om een internationale conferentie over geïntegreerde zorg te mogen organiseren. Hoe werken we samen om bij te dragen aan een betere en kwaliteitsvollere zorg voor iedereen? Dat is een issue dat veel landen bezig houdt. Het is dus een mooie gelegenheid voor de mensen uit zowel Vlaanderen en België als andere landen om elkaar te leren kennen, kennis te delen en elkaar te inspireren!"

Bekijk de aankondiging van ICIC 2023 in Antwerpen