Gezondheidskompas: update

Het Gezondheidskompas is een instrument om inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s, zoals het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. De applicatie zet verder in op preventieve gezondheidszorg en versterkt zelfzorg, zelfredzaamheid en gezondheidsgeletterdheid van de burger.

Deze online applicatie is voor iedereen beschikbaar en peilt op basis van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar leefstijl en gezondheidsrisico’s. Aansluitend ontvangt je een persoonlijk advies voor een gezondere leefstijl. Bijkomend brengt het risicofactoren die verdere opvolging vragen bij je huisarts in kaart. De resultaten kan je online delen met je huisarts om te bespreken tijdens een volgende consultatie.

Gebruik?

De app heeft alvast haar impact niet gemist. Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas reeds door 38.000 Vlamingen ingevuld. In 2.850 gevallen werd de vragenlijst ook aan de huisarts bezorgd voor verdere opvolging.

Overgewicht is en blijft de meest aanwezige risicofactor: meer dan de helft van alle personen die de vragenlijst invulden, heeft een BMI van meer dan 25. Ongeveer één derde van de personen boven de 45 jaar die de vragenlijst invulden heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.

Wat is er nieuw?

3 wijzigingen vonden plaats:

  1. Je kan kiezen om je totale gezondheidsrisico te berekenen, of enkel je risico te berekenen voor ‘diabetes en cardiovasculair risico’, ‘alcoholgebruik’ of ‘rookgedrag’. Zo hoef je niet de hele vragenlijst te doorlopen.
  2. Ook de adviezen voor burger en huisarts werden geactualiseerd in overleg met de betrokken relevante partners (o.a. Vlaams Instituut Gezond Leven, Eetexpert, VAD, Consortium Tabakstop.be …).
  3. Het resultaat kan je vanaf nu elektronisch delen met je huisarts via het platform e-Health.